Er wordt hard gewerkt aan een nieuw curriculum voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. Onder de naam Curriculum.nu zijn 150 leraren en schoolleiders sinds ruim anderhalf jaar aan de slag in negen ontwikkelteams. Zij hebben inmiddels naast vele andere ook vier bouwstenen duurzaamheid ontwikkeld. Ik vroeg me af of deze nu al in de praktijk worden gebracht en ging op zoek. Het leverde inspirerende gesprekken met onderwijsprofessionals uit primair en voortgezet onderwijs op en een eenduidig antwoord: JA. Je leest in de interviews op deze site hoe zij op scholen door het hele land nu al invulling geven aan de bouwstenen duurzaamheid.

Veel leesplezier,
André de Hamer

 • Frank Boerebach – directeur katholieke basisscholen Molenbolwerk en St. Petrus – de Wegwijzer
 • Moon Zijp – coördinator duurzame ontwikkeling Clusius College Heerhugowaard
 • Henk van de Kaa – directeur van het Integraal Kindcentrum De Holtbanck
 • Anne Maenhout – intern begeleider op de katholieke basisschool Molenbolwerk
 • Rik Kuiper – docent wetenschap, natuur en technologie op Daltonschool Neptunus
 • Evelien Wiersma – leerkracht op Basisschool De Regenboog
 • Frans Ottenhof – docent Biologie Da Vinci College Purmerend
 • Marie Tromp – docent Groen Aeres VMBO Almere
 • Feikje Toering – directeur vier basisscholen in Friesland
 • Tim Verhoef – docent aardrijkskunde Maerlant-Lyceum Den Haag
 • Jenny de Vries – leerkracht Christelijke basisschool De Sluis Zeist
 • Tjalliena Ponjee – geeft les op Samenwerkingsschool De Stroming
 • Martijn Hoek en Simone van der Plas – hij is teamleider en zij geeft biologie op het Zwin College Oostburg
 • Walter Tuerlings – coördinator Duurzaamheid, NME & Bosbessenschool voor de Scalascholen in Noord-Brabant
 • Ben ter Haar – directeur bij Zone