‘Een kort interview is prima. Je kunt me morgen bellen tussen 14.30 en 16.30. Bel me op mijn 06, dat gaat sneller dan via het school telefoonnummer.’ Marie Tromp is praktisch ingesteld. Ze is docent Groen op Aeres VMBO Almere. De school is Eco-school, Unescoschool én Gezonde School. De stad die school en natuur verbindt, is het motto. Duurzaamheid is in alles verweven. Marie Tromp is één van de trekkers.

‘Wij gaan voor praktijkwerk met een maatschappelijke achtergrond’ reageert Marie als ik haar vraag naar hoe haar leerlingen duurzame keuzes leren te herkennen en hoe zij reflecteren op hun gedrag (uit de Curriculum.nu bouwsteen duurzaamheid binnen burgerschap – red). Ze vervolgt: ‘Dat praktijkwerk laten we uitvoeren bij en in samenwerking met de Voedselbank, bij de Kinderboerderij, bij Staatsbosbeheer, met IVN. Daarbij krijgen de leerlingen ook loopbaan oriëntatie en -begeleiding. Vragen die dan aan de orde komen zijn: Welke keuzes maak je. Waarom doe je de dingen zo? Dat ondersteunen we nog eens extra met een jaarlijks terugkerende themaweek Gezonde School. Voor de eerste en tweede klas gaat het dan om gezond voor jezelf zorgen, geen drank en drugs, niet spelen bij spoor, pesten, etc. Het maken van keuzes… sociale duurzaamheid! De GGD is hier ook bij betrokken. We dragen er als school met een Gezonde School Kantine zelf ook actief aan bij. We stimuleren leerlingen kraanwater te drinken en hebben een watertappunt. En ook op de Dag van de Duurzaamheid natuurlijk. We hebben dan workshops voor iedereen. Leren over bijen met een imker, onderzoek doen naar voedselverspilling, maar ook watermonsters nemen rondom school. En vorig jaar hadden we voor iedereen een broodje Knakwortel. En in 2020 is de Floriade hier in Almere; we gebruiken dezelfde thema’s.’

Marie vertelt verder: ‘Binnen het Groenprofiel geven we in de lessen veel aandacht aan de consequenties van eigen keuzes op de leerlingen zelf, anderen en hun omgeving. Afval scheiden aan het eind van een praktijkles. We staan stil bij dierenwelzijn. Koken we met streekproducten. Bij ons zit dat standaard in de lessen. Ook het gesprek over waarom we dat zo doen. Dan merk ik dat het voor sommige leerlingen wat verder van hun af staat. Bij een bloemles had een leerling laatst een plastic bakje over en vroeg ik: kun je dit recyclen? Hij keek me niet-begrijpend aan. Dat zat nog niet in zijn systeem. Sommige dingen moeten nog landen bij de leerlingen en daarom is het zo belangrijk om het goed voor te doen als docenten. Bij Groenlessen doen we dat al. Met Eco-schools proberen we dit schoolbreed in te zetten. Zo worden ook elektrische auto’s en elektrische fietsen bevorderd voor alle personeel. Sinds deze zomer zijn er oplaadpunten in de stalling en parkeerterrein.’

Marie besluit: ‘Duurzaamheid is hier in alles verweven, maar leerlingen zullen niet alles relateren aan duurzaamheid.’ Ik denk: Veel liever een school waar duurzaam wordt gedaan en niet altijd wordt benoemd, dan omgekeerd!