Frank Boerebach is directeur op twee katholieke basisscholen in West Zeeuws-Vlaanderen; Molenbolwerk in IJzendijke en St. Petrus – de Wegwijzer in Schoondijke. Hij is het type directeur die zelf als eerste invalt in de groep als dat nodig is. De lespraktijk is dus altijd dichtbij gebleven. Al ver voor duurzaamheid mainstream werd, bracht hij het in de praktijk. Ik spreek Frank op een mooie herfstdag.

‘Hoe wij op school invulling geven aan duurzaamheid? Nou als eerste door structureel mee te doen aan projecten. Bijvoorbeeld aan het door Natuur&Zo in Zeeuws-Vlaanderen uitgevoerde Afval op School. Wij doen de reguliere afvalscheiding (die voor veel scholen nog lang niet regulier is – red), maar gaan nog een stapje verder: alle leerlingen zamelen schrijfwaren, dopjes van pakken, metalen en e-waste apart in. Papier en plastiek verzamelen we ook zo zuiver mogelijk apart, zodat deze goed gerecycled kunnen worden. Daarnaast doen wij ook mee aan Waterspaarders, waarbij leerlingen zelf hun gedrag aanpassen door korter te douchen en sowieso bewuster om te gaan met water. Zij brengen die boodschap bovendien mee naar huis. Hetzelfde doen we met verlichting en verwarming: de boodschap zo vaak blijven herhalen dat het vanzelfsprekend wordt om het licht uit te doen bij vertrek en de verwarming lager te zetten. Dus als je het hebt over de bouwsteen duurzaamheid voor de onderbouw binnen Curriculum.nu waarin leerlingen uitdrukking leren geven aan eigen gebruik, verbruik en hergebruik van natuurlijke hulpbronnen, dan lijkt me dit een heel concrete invulling.’

Ik hoef verder geen vragen te stellen. Frank weet als geen ander waar hij het over heeft. Hij vervolgt: ‘Wat ik erg belangrijk vind is dat wij als school zelf het goede voorbeeld geven. Zo brengen we ons gebruik van grondstoffen naar beneden door bijvoorbeeld geen plastic bekers meer te gebruiken, door alleen stiften te kopen van gerecycled plastic. En door fanatiek te recyclen. Doordat we zonnepanelen op onze daken hebben laten leggen, is ons elektriciteitsgebruik een stuk groener geworden ten opzichte van daarvoor’.

‘We denken met de leerlingen van de bovenbouw na over dilemma’s. Zoals: wat is nu beter, nieuwe schoolboeken aanschaffen of overstappen op ipads die na verloop van een aantal jaar e-waste opleveren? Ik weet het zelf niet en het is goed om die wicked problems met leerlingen te bespreken. Dat past naar mijn idee erg goed bij de Curriculum.nu bouwstenen voor de bovenbouw waar kritisch nadenken over duurzaamheidsvraagstukken centraal staat’.

‘Wat ik tenslotte een goede ontwikkeling vind is dat duurzaamheid inmiddels niet meer weg te denken is uit de aardrijkskunde- en natuur&techniekmethodes. Dat is winst ten opzichte van vroeger. Wat er alleen nog aan ontbreekt is dat het ook een vaste plek krijgt in het curriculum. Want dan moet het ook’.