Evelien Wiersma is leerkracht op Basisschool De Regenboog in Blerick. Het motto van de school is: “Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je toekomst!” Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol, waarbij er gewerkt wordt vanuit de aanpak Positive Behaviour Support. Op een vrijdagavond na een drukke werkweek, vraag ik Evelien naar voorbeelden.

Evelien vertelt: ‘Wie ben ik en welke invloed heb ik op de ander.’ Dat zijn vragen die bij ons vooraan staan. We werken daarbij met de aanpak Positive Behaviour Support die zijn weerslag vindt in het vertoonde gedrag op school. We hanteren vier kernwaardes in de klas: eigenaarschap, plezier, respect en vertrouwen. Kinderen worden gestimuleerd in het vermijden van het woordje ‘niet’. Wat wil je nu juist wél. Dat wordt ook beloond: in de klas, op school. En het werkt erg goed. Dat is de basis! Van daaruit bouwen we verder. Naar mijn idee werken we daarmee aan de kern van de Curriculum.nu bouwsteen duurzaamheid in burgerschap. Kijken naar je eigen gedrag en daarop leren reflecteren: wat is het effect daarvan op mezelf, op de ander en op de omgeving.’

Als ik vraag hoe dat reflecteren op het eigen gedrag eruitziet op de Regenboog volgt er een onafgebroken relaas met praktische voorbeelden. ‘De duurzaamheidsthema’s komen op een natuurlijke manier aan de orde, bijvoorbeeld via Nieuwsbegrip en Schooltv. Telkens wordt de vraag gesteld: en wat is jouw aandeel hierin? Wat kun jij hier zelf aan doen? Neem nu plastic soep. Dat komt sowieso aan de orde in de midden- en bovenbouw. We starten dan met een verhaal vanuit het boek De Wereld van Plastic, waar we als school ook aan meegewerkt hebben. Daarna bieden we verwerking vanuit bijpassende lessen uit 32 lessen voor de Toekomst. We leven er ook naar op school: We scheiden afval en dat wordt geheel door de kinderen verzorgt: ze scheiden papier, groenafval, plastic en restafval en ze weten ook wat er daarna mee gebeurt. Dat zorgt voor bewustwording. Onze wens is om een afvalloze school te worden. We zijn al een heel eind, maar 100% is gewoon lastig. We zijn al wel zover dat er geen restafval of plastic door eten en drinken wordt gecreëerd. Dus: Afsluitbare bekers en boterhamtrommeltjes, die ook weer iedere dag mee terug naar huis gaan.’

Er volgen meer voorbeelden. Over de klimaatverandering, over omgaan met verschillen. Telkens met de nadruk: Wat is mijn aandeel? Wat kan ik doen? Ik ben onder de indruk. Niks wachten tot iets moet vanuit de wet, hier in Blerick doen ze het gewoon al jaren uit eigen beweging. Omdat het past, omdat het goed is. Goed voor de kinderen, goed voor de school, goed voor de wijk en goed voor de (wijde) omgeving.