Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen, met als uitgangspunt de vraag van scholen.

Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. Duurzame PABO ondersteunt daarom studenten, leerkrachten, docenten, college van besturen, schoolbesturen en schooldirecties die deze taak oppakken.

Duurzame PABO ondersteunt op de volgende manieren:
● Het uitvoeren van netwerkactiviteiten: het organiseren van de jaarlijkse netwerkdag (conferentie), het geven van lezingen of workshops op conferenties, het verzorgen van nieuwsbrieven met tips en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs en websites en social media die gericht zijn op kennisoverdracht over het leren voor morgen en onderwijscontent voor het basisonderwijs.

● Het initiëren van, of participeren in, duurzaamheidsprojecten op en van pabo’s en/of basisscholen, zoals bijvoorbeeld de voorleesacties op de Dag van de Duurzaamheid, Expeditie Geluk, het energiebesparingsproject “Meer met Minder op de basisschool”, het passend onderwijsproject “Natuur als Leerschool” of het project ter ondersteuning van regionale duurzaamheids- en NME-netwerken “Het Groene Web”. De vraag van scholen vormt hierbij veelal het uitgangspunt.

Kwaliteitsbevordering: Duurzame PABO ondersteunt pabo’s en basisscholen hierin o.a. met het instrument Primary Sustainable Education (PRISE).

● Internationaal: Duurzame PABO onderhoudt contacten met internationale organisaties op het gebied van duurzaam onderwijs. Duurzame PABO is lid van het UNESCO-netwerk leren voor duurzame ontwikkeling.

● Duurzame PABO werkt mee aan publicaties in onderwijstijdschriften.