Missie en visie

Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen, met als uitgangspunt de vraag van scholen.

Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. Duurzame PABO ondersteunt daarom studenten, leerkrachten, docenten, college van besturen, schoolbesturen en schooldirecties die deze taak oppakken.

Duurzaamheids­projecten

Het initiëren van, of participeren in, duurzaamheids­projecten op en van pabo’s en/of basisscholen. Voorbeelden zijn de voorleesacties op de Dag van de Duurzaamheid en onderwijsprojecten als Natuur als leerschool, Jong leren eten en Het Groene Web. De vraag van scholen vormt hierbij veelal het uitgangspunt.

Internationale samenwerking

Duurzame PABO onderhoudt contacten met internationale organisaties op het gebied van duurzaam onderwijs. Duurzame PABO is lid van het UNESCO-netwerk leren voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame PABO onderhoudt contacten met internationale organisaties op het gebied van duurzaam onderwijs. Duurzame PABO is lid van het UNESCO-netwerk leren voor duurzame ontwikkeling. In die hoedanigheid is Duurzame PABO betrokken geweest bij het doordenken van de SDG’s.

Kwaliteitsbevordering

Duurzame PABO ondersteunt pabo’s en basisscholen in kwaliteitsbevordering o.a. met het instrument Primary Sustainable Education (PRISE).

Netwerkactiviteiten

Het organiseren van de jaarlijkse netwerkdag (conferentie), het geven van lezingen of workshops op conferenties, het verzorgen van nieuwsbrieven met tips en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs en websites en social media die gericht zijn op kennisoverdracht over het leren voor morgen en onderwijscontent voor het basisonderwijs.

Publicaties

Duurzame PABO werkt mee aan publicaties in onderwijstijdschriften.

Wetenschap

Duurzame PABO participeert in het project A Rounder Sense of Purpose, waarbinnen wordt samengewerkt met diverse Europese universiteiten om antwoorden te vinden op de vraag welke competenties een opleider nodig heeft voor Leren voor duurzame ontwikkeling.