PRISE

Duurzame PABO

PRISE (Primary Sustainable Education) is een analyse-instrument en helpt overzicht te creëren en ontwikkelingen te verhelderen bij implementatieprocessen. In die zin is het een ‘stand-van-zaken-meetinstrument’.

Doelgroep
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO
 • HBO
 • Universitair
 • Overig
Doelgroep
 • Docenten
 • Leerlingen
 • Schoolleiding
 • Overige doelgroepen
Procesniveau
 • Beleid
 • Inhoud
 • Management
 • Uitvoering
 • Andere niveaus
SDG's
 • SDG4 Kwaliteitsonderwijs
 • SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG17 Partnerschap

PRISE, inclusief het wetenschappelijke fundament, vindt haar oorsprong in het AISHE-instrument (Auditing Instrument for Sustainable Higher Education, DHO 2001). Duurzame PABO achtte dit AISHE-instrument zeer zinvol en zeer uitgebreid, ‘vertaalde’ en vereenvoudigde daarom AISHE en paste het vervolgens succesvol toe binnen basisonderwijs en pabo.

PRISE analyseert de manier waarop de organisatie omgaat met duurzaamheid, in de breedte (wie en wat doen er mee?) en in de diepte (hoe en in hoeverre doen ze dat?). Volgens de Verenigde Naties gaat duurzaamheid over sociale, ecologische en economische aspecten (People-Planet-Profit), in samenhang, richting een betere toekomst. Dat is een vage omschrijving; die is bewust vaag, omdat de concrete inhoud van duurzaamheid afhankelijk is van plaats en tijd: actie en prioritering zijn situationeel bepaald. Dat geldt dus ook voor jouw organisatie! Duurzaamheid gaat ons inziens wel altijd over de vraag: hoe kunnen we de toekomst beter maken dan het verleden, voor iedereen, overal?

Onderwijs, de onderwijscontext en het denken over (leren voor) duurzaamheid evolueert; PRISE dus ook. Bij de ontwikkeling van versie 1.5 is mede rekening gehouden met de ‘Whole School Approach’ en is de terminologie hiervan deels overgenomen.