Geef gastlessen 17 werelddoelen in scholen!

Wil je kennismaken met de Sustainable Development Goals en horen wat kinderen en jongeren belangrijk vinden op het gebied van duurzaamheid en sociale vraagstukken? Geef je dan nu op als school of gastdocent/vrijwilliger en ontvang de gratis 17 werelddoelen lessen voor po, vo/mbo en hbo.

We gaan weer voorlezen!

Passend in een traditie sinds 2009 is er ook dit jaar een Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid op 10-10. Er wordt op basisscholen in Nederland voorgelezen uit De Regenmaker van lector betekeniseconomie Kees Klomp.

Laatste nieuws

Actief werken aan duurzame ontwikkeling in de onderwijswereld

Stichting Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen, met als uitgangspunt de vraag van scholen.

Wat doet Duurzame PABO?