Wat betekent Greencomp voor de pabo's?

Duurzame PABO heeft in samenwerking met SME en in opdracht van RVO de betekenis van Greencomp-competenties voor de pabo's onderzocht. Onder andere door deze competenties te vergelijken met de Rounder Sense of Purpose-competentieset.

Domeinbijeenkomst natuurinclusief onderwijs op 6 maart

Het Collectief Natuurinclusief domein Onderwijs heeft in 2023 samengewerkt aan de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief 2.0, nu is het tijd om met de geformuleerde acties aan het werk te gaan. Je bent uitgenodigd voor de start van deze nieuwe fase op 6 maart.

Laatste nieuws

Actief werken aan duurzame ontwikkeling in de onderwijswereld

Stichting Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen, met als uitgangspunt de vraag van scholen.

Wat doet Duurzame PABO?