Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Duurzame PABO besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Duurzame PABO aanvaardt daarvoor echter geen aansprakelijkheid. Op de website gebruiken we gemakshalve de mannelijke aanspreekvorm, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

Bij de informatie en adviezen op deze website is uitgegaan van algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is daarom indicatief. Om deze reden wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Duurzame PABO.

Duurzame PABO garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Duurzame PABO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Duurzame PABO garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Duurzame PABO aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.