A Rounder Sense of Purpose

In de plannen van Curriculum.nu, aanzet tot de nieuwe kerndoelen voor basis- en voortgezet onderwijs, is ruim plaats voor Burgerschap en Duurzaamheid. Daarbij gaat het om relatief nieuwe leerinhouden, zoals je die ook terugvindt in de Sustainable Development Goals (SDG’s). En het gaat om een andere benadering van onderwijs, waarbij naast kwalificatie ook socialisatie en persoonsvorming een plek heeft.

A Rounder Sense of Purpose (RSP), een internationaal project waarin Duurzame PABO participeert, sluit hierbij aan. En beschrijft leren voor duurzame ontwikkeling als onderwijs, gericht op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Er is een sterke relatie met educatie op weg naar actief, participerend burgerschap met telkens een link naar de SDG’s.

Het RSP-project is sterk praktijkgericht: je vindt op de website bijna 200 lesideeën en achtergrondinformatie. Op de RSP-website worden voorts 12 competenties beschreven. Zij geven een beeld van een docent die in staat is om leerlingen/studenten mee te nemen naar een rechtvaardige en duurzame toekomst. Samen vormen de competenties een raamwerk dat is ontworpen voor docenten die onderwijs willen verzorgen voor duurzame ontwikkeling.