Het is een regenachtige avond eind september. Ik spreek met Martijn Hoek en Simone van der Plas over de bouwstenen duurzaamheid van Curriculum.nu op het Zwin College, dé middelbare school van West-Zeeuws-Vlaanderen. Martijn is daar teamleider en Simone geeft biologie op het Zwin College. Ze bouwen bovendien samen met hun collega’s en met betrokken buitenstaanders aan het nieuwe vakoverstijgende onderdeel ZwIN. Dit nieuwe vak is gebaseerd op projectonderwijs waarbij er aandacht is voor 21e eeuwse vaardigheden. Een vak met en voor de streek, waar leerlingen kunnen kiezen en uitgenodigd worden om te laten zien wat ze kunnen.

De kern van de bouwsteen duurzaamheid binnen Mens en Natuur is: In de onderbouw van het vo onderzoeken leerlingen hoe ze met hun keuzes invloed hebben op henzelf, anderen en hun omgeving. Ze maken afwegingen en onderscheiden hier en daar en toen, nu en later. Simone reageert: ‘Bij biologie is er veel aandacht voor de ‘mens’-onderwerpen waardoor leerlingen leren op welke manier ze invloed hebben op hun eigen gezondheid. In het nieuwe vak ZwIN ligt er in de tweede klas veel nadruk op het dragen van  verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en je omgeving.’ Martijn vult aan: ‘Bij natuurkunde besteden we in de onderbouw aandacht aan afvalstromen, aan recycling. Hoe ga je ermee om? Waarom doe je dat? Bij scheikunde doen we dat ook, met name in de derde klas. Bij basis en kader (VMBO – red) bestaat de wens om het onderwijs veel praktischer te maken. Een onderwerp als plastic soup is erg geschikt als het over milieu gaat. De vakoverstijgende opdrachten binnen ZwIN passen helemaal erg goed bij duurzaamheid. We kunnen daar bijdragen aan bewustwording, de onwetendheid bestrijden. Neem nu mijn eigen huis. In het begin kreeg ik veel vragen van leerlingen over de zonnepanelen op ons dak en tegenwoordig over de laadpaal voor onze auto. Dat is leuk, de nieuwsgierigheid wordt getriggerd.’ Wat hierbij vermeld moet worden: Martijn was een van de eerste inwoners van Oostburg en wijde omstreken met een – zelfgebouwd – klimaatneutraal huis.

Als we verder praten over de bouwstenen komen we telkens weer op de behoefte om kennis in samenhang te bieden. Martijn vervolgt: ‘We willen minder versnippering. Meer onderzoek van en door leerlingen. In plaats van een aantal vakken na elkaar, een praktische opdracht die meerdere vakken beslaat. Het nieuwe vak ZwIN leent zich daar uitstekend voor.’

Jouw missie start op het Zwin College… Ik begin steeds beter te begrijpen waarom dit als motto is gekozen. Stond deze school enkele jaren geleden nog op het punt om door de ondergrens van ingeschreven leerlingen te zakken, nu bruist het er van de nieuwe ideeën en dat is mooi om te zien. Of ik hier helemaal objectief in ben? Nee, zeker niet. Mijn dochter zit er op school en wij leven in West-Zeeuws-Vlaanderen. We hebben dus alle belang bij een krachtige middelbare school in en van onze regio. Hup ZwIN!