‘Vanuit mijn vak aardrijkskunde is er veel aandacht voor People, Planet, Prosperity, het kijken naar processen, invloed van tijd en klimaat. Dit zie ik bijvoorbeeld ook bij geschiedenis, biologie en maatschappijleer. Voor een groot deel doen we dat met behulp van de methode, maar sinds onze betrokkenheid bij Eco-Schools bouwen we dat verder uit.’ Tim Verhoef geeft aardrijkskunde op het Maerlant-Lyceum in het Haagse Benoordenhout. Samen met twee van zijn aardrijkskundecollega’s is hij tevens duurzaamheidscoördinator. In 2018 heeft het Maerlant-Lyceum besloten om Eco-School te willen worden. Ik spreek hem op een ochtend in september. We praten over de duurzaamheidsbouwstenen van curriculum.nu in relatie tot het Maerlant-Lyceum.

We hebben het over de ecologische voetafdruk en over maatschappelijk ondernemen. Ook dat komt volgens Tim Verhoef terug binnen aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en maatschappijleer. ‘Gooi de vakken niet overboord. Laat ze alsjeblieft niet los, maar kijk wel hoe je meer vakoverstijgend kunt werken!’

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzoeken leerlingen hoe ze met hun keuzes invloed hebben op henzelf, anderen en hun omgeving. Ze maken afwegingen en onderscheiden hier en daar en toen, nu en later. Tim reageert: ‘Dit sluit erg goed aan bij wat we doen bij Eco-Schools. We laten de leerling het doen, wij faciliteren als docenten en als school. Leerlingen stimuleren duurzaamheid in de school en voeren duurzame initiatieven uit. Ze roepen hulp in van de docenten, van de facilitair medewerkers en van buitenaf. Zo is momenteel onze TOA (Technisch Onderwijs Assistent) betrokken bij de verduurzaming van onze schooltuin. Dit moet leiden tot meer insecten en een eigen groentekas. In de toekomst zullen leerlingen ook de kantine hierbij betrekken. De leerlingen zijn in de lead van de eerste tot de laatste stap’.

Tim vertelt verder over hoe het allemaal begon: ‘We zijn zo’n anderhalf jaar geleden begonnen, in maart 2018. Vanuit de stichting werd het gestimuleerd om een duurzaamheidscoördinator op iedere school te zoeken. Voor het Maerlant hebben we ons met z’n drieën hiervoor opgegeven vanuit de aardrijkskundesectie. Daarna zijn we op zoek gegaan naar de juiste manier om dit vorm te geven op onze school. De ouderraad was hier actief bij betrokken. Zij hebben gewezen op scholen die hier al mee bezig waren, daar zijn we gaan kijken. Nadat we voorbeelden van Eco-Schools in de buurt hadden gezien, hebben we besloten om met dit programma aan de slag te gaan. We kwamen aan ons eerste Eco-Team door leerlingen en ouders aan te schrijven met het voorstel en de mogelijkheid om in te schrijven voor het team. Dat bleek erg succesvol. Onze leerlingen blijken enorm betrokken. Ze zijn bezig met duurzaamheidsthema’s, ook in hun vrije tijd. Vorig schooljaar hadden we een groep van ruim twintig leerlingen. Dit jaar idem: acht uit de oude groep, vijftien nieuwe erbij. Van brugklas tot zes vwo, alle jaarlagen zijn vertegenwoordigd. Ze hebben al diverse projecten gedaan. Ik noem er een paar: warmetruiendag, dat doen we dit jaar iedere maand. Verder Pimp je Broodje waarbij de leerlingen zorgen voor een vegetarische beleg-bar plus fruit als gezonde snack. Dan hebben we nog de beach cleanup en de vegetarische kookworkshop voor alle brugklassen met eigen recepten. En de kledingruil, waarbij duidelijk wordt dat niet alles altijd nieuw gekocht hoeft te worden.’

Ik neem een slok koffie, terwijl Tim verder vertelt: ‘Vorig cursusjaar hebben we afgesloten met een veganistische lunch en een workshop over gedragsbeïnvloeding door gedragswetenschapper Anjo Travaille van Bovenkamers. De leerlingen waren erg geboeid. En het bleek goed van pas te komen bij ons grootste project tot nog toe, namelijk een nieuw afvalsysteem op school. Gebaseerd op afvalscheiding. Afvalbakken, waar zet je ze? Op de middelbare school zet je die uiteindelijk vooral op de gangen en in de kantine. In lokalen staat alleen nog maar een papierbak. Maar docenten moeten hun spullen nu ook op de gang weggooien. Hierbij moesten wij als docenten de leerlingen van het Eco-Team wel een handje helpen, door bijvoorbeeld voorlichting te geven aan collega’s tijdens vergaderingen of door stukjes in ons nieuwsblad. Als ik terugkijk… Het opstarten duurde wel even, maar inmiddels hebben we als Eco-school de flow wel gevonden.’ Ik kon me ook al niet aan die indruk onttrekken…