Henk van de Kaa is directeur van het Integraal Kindcentrum De Holtbanck in Rheden.

De Holtbanck is een christelijke basisschool in het dorp Rheden. De leerkrachten van deze school zetten zich vanuit een gemeenschappelijke visie, als team in voor onderwijs op maat.
De kernwoorden zijn: leren zichtbaar maken, techniek en cultuur, Protestants Christelijk, veel buitenspeelruimte, jezelf mogen zijn!

Curriculum.nu Bouwsteen Duurzaamheid binnen Mens en Natuur: In de het po ervaren leerlingen dat ze door hun keuzes invloed kunnen hebben op henzelf, anderen en hun omgeving. Zo zijn zij meer bewust van hun behoeftes en maken hierin afwegingen.

‘Als school vinden we het belangrijk dat de leerlingen beseffen dat ons gedrag is van invloed op de leefomgeving. Zo gaan leerlingen van de bovenbouw naar de Kinderklimaattop in Den Haag. Verder ruimen we één à twee keer per jaar zwerfafval op met bovenbouw. De consequenties van het leven in een consumptiemaatschappij worden hierbij door de leerlingen aan den lijve ondervonden en besproken.’

Curriculum.nu Bouwsteen duurzame ontwikkeling binnen Mens en Maatschappij: Leerlingen leren over de verontreiniging van natuur en milieu; dat mensen bewust en onbewust bijdragen aan vervuiling en dat dit per individu verschilt; dat afspraken en handhaving noodzakelijk zijn.

‘Een dag per jaar organiseren we in samenwerking met IVN de zogenaamde Holtbanckdag. Alle groepen zijn dan de hele dag met IVN-gidsen actief in de ons omringende natuur; iedere groep met een eigen thema. Thema’s van dit jaar waren onder andere eetbare planten, het verkennen van de Posbank met behulp van een GPS-route en waterdiertjes uit sloten en plassen. De leerlingen ontdekken op deze dag de pracht en de kwetsbaarheid van de natuur in onze omgeving. Om dit nog dichter bij te brengen zijn we momenteel in overleg met de gemeente om ons schoolplein te vergroenen.’

Curriculum.nu Bouwsteen Duurzaamheid binnen Mens en Natuur: In de het po ervaren leerlingen dat ze door hun keuzes invloed kunnen hebben op henzelf, anderen en hun omgeving. Zo zijn zij meer bewust van hun behoeftes en maken hierin afwegingen.

‘We vinden dat we daar als school het goede voorbeeld in moeten geven. Zo wekken wij onze eigen energie op met behulp van 126 zonnepanelen op het dak. Voor de kinderen maken we opbrengst, verbruik en terug levering zichtbaar door een digibord in de centrale ruimte. Verder hebben we bewegingssensoren die aangesloten zijn op de verlichting in de lokalen en toiletten. Als er geen beweging is, gaat de verlichting uit. Op het plein wordt alle afval in containers gegooid in de vorm van plastic flessen. Leerlingen krijgen bij ons mee dat afval niet op straat hoort. Tenslotte zorgen we voor gescheiden afvalinzameling in de lokalen: papier, plastic en restafval wordt in aparte bakken ingezameld.

Kortgeleden is er hier een film opgenomen over het scheiden van afvalstromen in relatie tot de Junior Global Goals.

Water is ook een belangrijk thema. Jaarlijks gaan de bovenbouwleerlingen naar de rioolwaterzuivering of naar het drinkwaterstation. Daar zijn de gevolgen van het gedrag van mensen direct zichtbaar. De leerlingen denken na over vragen als ‘is het normaal om drinkwater te gebruiken om de auto mee te wassen?’

De IJssel stroomt hier vlakbij. De leerlingen leren dat het waterpeil als gevolg van de klimaatverandering verandert en zien dat dit gevolgen heeft voor de omgeving. Toen er afgelopen voorjaar een windhoos over het dorp en de omgeving trok, hebben we daar uitgebreid met de kinderen bij stilgestaan. En de handen uit de mouwen gestoken om de ravage op te ruimen.’