Anne Maenhout is intern begeleider op de katholieke basisschool Molenbolwerk in IJzendijke. Als leerkracht en intern begeleider heeft zij afgelopen jaren samen met de directeur en het enthousiaste team van collega’s veel werk verzet om het vignet Gezonde School voor het Molenbolwerk te verkrijgen via het themacertificaat Welbevinden. Terwijl ze op een woensdagmiddag door de Zeeuws-Vlaamse polders fietst, vraag ik haar naar haar kijk op de relatie tussen Gezonde School en de bouwstenen duurzaamheid uit Curriculum.nu  

‘Juist dat werken aan waarden en belangen en reflecteren op het eigen gedrag, zoals dat genoemd wordt in de bouwsteen Duurzaamheid binnen Burgerschap, is iets waar we op school iedere dag, in iedere groep aan werken. Hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je om met je omgeving? Met dieren, met andermans spullen, met de omgeving, met afval. Daar werken we aan vanaf groep één tot en met groep acht iedere week, ingeroosterd en dus ook ingebed in het schoolcurriculum. We werken daarbij volgens de methodiek ‘Rots en Water’ en hebben dus ook de erkenning gekregen van Gezonde School. Het belangrijkste is dat iedereen op school deze positieve normen en waarden naleeft. Er is een veilige sfeer die uitnodigt om elkaar te leren vertrouwen. Ouders herkennen dit ook. Dit sociale aspect is een wezenlijk onderdeel van duurzaamheid dat nogal eens onderschat wordt.’ 

Ik vraag naar wat er nu al gebeurt op school dat past bij de bouwstenen duurzaamheid van Curriculum.nu. Anne reageert: ‘We werken via methodelessen natuur & techniek en aardrijkskunde structureel aan kennis over natuur en milieu, over de verontreiniging daarvan en dat we als mensen bewust en onbewust daar aan bijdragen (bouwsteen duurzame ontwikkeling binnen Mens en Maatschappij – red.). Dat versterken we door dingen te doen. Zo hebben we als school gekozen voor zonnepanelen om deels onze energie mee op te wekken. En wordt afval overal gescheiden ingezameld. Kinderen halen zelf oud papier op, ook groen afval. Ze scheiden dus niet alleen, maar halen het zelf ook in ieder lokaal op. We doen schoolbrede projecten over bijvoorbeeld kleding of techniek en besteden daarbij ruim aandacht aan de duurzaamheidsaspecten. Ieder jaar doen we mee met de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. Niet alleen wordt er voorgelezen, maar er wordt ook vrijwel jaarlijks getekend rond het thema van dat jaar. Tenslotte staan we in de midden- en bovenbouwgroepen stil bij ‘De dag vandaag’. Hierbij vormt de actualiteit van de dag de brug tussen de leefwereld van de kinderen en de maatschappij om hen heen. Ook het verweven van 21e eeuwse vaardigheden komen aan bod en zitten verweven in het programma. De klimaatsverandering komt hier regelmatig ter sprake. Wat ik vooral belangrijk vind? Dat duurzaamheid logisch verweven wordt binnen de bestaande vakken en activiteiten. Het moet vooral geen losstaand vak worden, want dat is het niet.’ 

Daarmee sluiten we het gesprek af en is Anne precies op tijd op bestemming.