Jenny de Vries is leerkracht in groep acht op Christelijke basisschool De Sluis in Zeist. Vanuit de dagelijkse praktijk en vanuit de identiteit van de school geven zij en haar collega’s praktisch en betekenisvol inhoud aan duurzaamheidsthema’s.

Ik vraag Jenny naar voorbeelden over het leren over verschillende waarden en belangen en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving (kern van de curriculum.nu bouwsteen duurzaamheid bij burgerschap). Ze vertelt: ‘We doen dat in de bovenbouw niet zo zeer in methodelessen, maar via jeugdjournaal, krantenartikelen, het alledaagse. We hebben bijvoorbeeld allemaal iedere dag met afval te maken. Op school verzorgen we daarom de afvalscheiding met de leerlingen. In het kringgesprek praten we verder door over de onderwerpen uit het jeugdjournaal. Zo komen thema’s heel natuurlijk tot hun recht. Vanuit de dagelijkse praktijk. Betekenisvol. Vanuit de Christelijke identiteit van de school biedt verder de dagopening, naast het jeugdjournaal en de krantenartikelen, een mooie en logische mogelijkheid om burgerschap te bespreken. Naast het zorgen voor jezelf en de omgeving komen daar ook thema’s als seksualiteit en religie goed tot hun recht. Laatst kwamen we in het kringgesprek te spreken over kleding. De leerlingen hebben toen de labels in hun eigen kledingstukken gecheckt: Waar komt de kleding vandaan? Waar is het van gemaakt? Dat gaf aanleiding om op onderzoek te gaan. Waarom komt een shirt uit Bangladesh? Kan het zijn dat daar kinderarbeid aan te pas is gekomen? Ook in de middenbouw en onderbouw behandelen we de duurzaamheidsthema’s vanuit de praktijk, bijvoorbeeld door middel van kinderboerderij programma’s.’

We praten verder over de bouwsteen binnen Mens en Maatschappij, waarin het onder andere gaat over verontreiniging van natuur en milieu, de bijdragen daaraan per individu en de noodzakelijkheid van afspraken en handhaving. Jenny vertelt: ‘In de methodelessen komen deze thema’s aan de orde, bijvoorbeeld bij Natuur&Techniek in groep 6/7. Daar komen zaken als Plastic Soup, papier- en andere grondstoffenverspilling in de lessen voor. Maar verder juist ook in het alledaagse: Ik had het net over de afvalscheiding door leerlingen. Vanwege de grote hoeveelheid insecten in de klas, zijn we tot de conclusie gekomen dat GFT apart inzamelen in de school bij ons niet ging werken. Maar dat we wel naast de school een bijentuin kunnen creëren: een boomgaardje met fruitbomen, struiken. Die gaan we ook een rol geven in onze lessen. Het gaat om bewustwording. Dat is een taak voor de scholen, maar zeker ook voor de ouders! Hoe bereik je deze mensen? Wat doe je dan als je ziet dat ze totaal niet het juiste voorbeeld geven? Dat is soms best lastig en zorgwekkend.’

‘Hoe stel jij je op? Hoe zet jij je in? Hoe wil je behandeld worden? Dat zijn belangrijke thema’s in groep 8. Straks op de middelbare school beginnen de leerlingen weer met een schone lei. Het is mooi om hier de veranderingen te zien bij de leerlingen. Wij zetten consequent positief in, gebruiken de Kanjertraining als basis en betrekken daar ook mediagebruik bij: Ken jezelf, dan sta je straks sterk. En dan kun je van daaruit ook zorgen voor een ander en voor de omgeving.’