‘Kijk, wat wel bijzonder is… wij hebben hier te maken met de klimaatdemonstraties, maar ook met de boerendemonstraties. En ik vind het opvallend dat juist de jongens en meiden die de landbouw in willen, het meest betrokken zijn bij het milieu. Dat mag wel eens wat meer aandacht krijgen.’ Ben ter Haar is directeur bij Zone, die naast de locatie Twello, onder andere Duurzaamheid – Zone breed – in zijn portefeuille heeft. Zone.college verzorgt groen onderwijs voor vmbo-leerlingen, mbo-studenten en medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Ik spreek Ben op een vrijdagochtend in oktober. We praten over de raakvlakken tussen het onderwijs op Zone.college Twello en de bouwstenen duurzaamheid van Curriculum.nu

Ben vertelt: ‘Als wij de verbanden willen laten zien dan doen we dat altijd zó: we tekenen een kennis-driehoek tussen internationalisering, duurzaamheid en burgerschap. Daar doorheen tekenen we een cirkel met de SDG’s (Sustainable Development Goals – red). Een voorbeeld: vandaag is het 11 oktober. Coming Out Day. Dat raakt direct aan SDG #5 die gaat over gendergelijkheid. Hier in Twello besteden we daar dus aandacht aan. We hebben een actief GSA-netwerk. Coming out wordt inmiddels door iedereen als gewoon ervaren.’ Ik luister aandachtig en benoem dat heel wat scholen hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

Zone.college Twello doet sinds 2014 mee aan Eco-schools en heeft in 2016 de Groene vlag behaald. Dat komt overal in terug. Ben geeft wat context: ‘Van de acht Zone.college locaties zijn inmiddels drie locaties officieel een Eco-school met Groene vlag, twee zijn er bijna en één heeft door nieuwbouw het proces wat opgeschort. Tenslotte zijn er nog twee specifieke MBO locaties die niet voor het Eco- schools certificaat gaan. Zij werken met het programma Sustainebull dat specifiek voor het MBO ontworpen is. Zwolle en Twello zijn al langere tijd een Eco School.  De locatie Almelo heeft onlangs de Groene vlag gehaald. Zwolle heeft in het verleden een andere aanpak gekozen en is nog niet zover dat het in alle leerwegen in het curriculum zit. Zwolle, en met name de docent, timmert echter wel nadrukkelijk aan de weg met mooie zichtbare projecten’.

Als ik vraag naar wat het betekent om Eco-School te zijn, vertelt Ben verder: ‘Zone.colleges Almelo en Twello hebben duurzaamheid inmiddels door de hele school heen geïntegreerd. We zien de SDG’s als verbindende factor, als de specie tussen de verschillende onderdelen. De SDG’s zorgen ervoor dat er meer vakoverstijgend wordt gewerkt. En dan niet alleen in de les, maar ook in de praktijk. Zo is er volgende week Wereldvoedseldag; daar staan we dan bij stil tijdens alle lessen en activiteiten. SDG 2 in de praktijk. Sowieso staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ons centraal. Bij mens en maatschappij laten we zien dat duurzaamheid ook kan als verdienmodel. Je mag er ook wat aan verdienen. Maar altijd komt terug: als je dit doet, wat zijn dan de gevolgen? Nu, maar ook straks? Altijd kijken naar je eigen handelen. Wat kan beter? Dat is rentmeesterschap in de praktijk!

Voordat Ben weer de les in gaat – hij is het soort directeur die zelf ook met regelmaat voor de klas staat om de binding met de praktijk te houden – geeft hij nog het volgende mee ter overdenking: ‘Leren debatteren hoort er ook bij. Debatteren met argumenten! Ik heb niets tegen demonstraties, maar je moet weten waar je voor staat. Dat het ook anders kan. Neem nu die stikstofcrisis: In Zwitserland kan een boer met dertig koeien goed rondkomen. Dat is hier onmogelijk…’

ZONE.COLLEGE Twello gaat elke twee jaar met een groep vmbo leerlingen naar Oeganda om daar te helpen met het aanleggen van schooltuinen, bijenteeltprojecten en ondernemerschap. In ruil daarvoor leren onze leerlingen enorm veel over de cultuur in Afrika, de gebruiken aldaar en zien ze dat de wereld groter is dan Twello, Apeldoorn of Deventer. De hele school is op een of andere manier betrokken bij deze projecten. Internationalisering, Burgerschap en duurzaamheid komen hier mooi samen en de verbindende factor zijn de SDG’s.