Curriculum.nu in de praktijk

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw curriculum voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. Onder de naam Curriculum.nu zijn 150 leraren en schoolleiders sinds ruim anderhalf jaar aan de slag in negen ontwikkelteams. Zij hebben inmiddels naast vele andere ook vier bouwstenen duurzaamheid ontwikkeld. Ik vroeg me af of deze nu al in de praktijk worden gebracht en ging op zoek. Het leverde inspirerende gesprekken met onderwijsprofessionals uit primair en voortgezet onderwijs op en een eenduidig antwoord: JA. Je leest in de interviews op deze site hoe zij op scholen door het hele land nu al invulling geven aan de bouwstenen duurzaamheid.