Tweede bijeenkomst Pabo-Netwerk Duurzame PABO

Duurzame PABO nodigt àlle pabo-medewerkers in Nederland uit voor de tweede bijeenkomst van Pabo-Netwerk Duurzame PABO op 3 november a.s. (14.00 tot 17.00 uur). Dus docenten, managers, lectoren, onderzoekers, facilitair medewerkers etc. meld je hier aan.

Tijdens deze bijeenkomst willen we graag ervaringen uitwisselen, elkaar verder op weg helpen bij het implementeren van Leren voor Duurzame Ontwikkeling binnen de pabo. 

Dat implementeren kan binnen curricula, lessen, colleges, bijvoorbeeld aan de hand van de SDG’s (voor inhoud) en competenties (voor proces). Er bestaan diverse competentiemodellen voor LvDO; de bekendste zijn wellicht RSP en Unece, naast -bijvoorbeeld – Sociaal Ondernemerschap. En ze kennen alle naast ecologische ook sociale en economische componenten.

Dat kan ook binnen de organisatie als geheel binnen alle afdelingen, zo mogelijk in samenhang. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Whole School Approach.

Tijdens de eerste bijeenkomst, juni 2021, is er door docenten van tien pabo’s overlegd over het bovenstaande; en over ideeën ten aanzien van de functie van het netwerk. Een verslag van deze bijeenkomst vind je hier.

Op basis van dit overleg stellen we de volgende agenda (14.00 tot 17.00 uur) voor:

  • welkom
  • klas/programma-analyse, introductie: bespreken van een voorbeeld van ‘good practice’ op klas/curriculumniveau, en analyse eigen programma ten aanzien van SDG’s en competenties
  • organisatie/school/faculteitsanalyse, introductie: bespreken van een voorbeeld van ‘good practice’ op organisatieniveau, en introductie van een werkwijze voor een analyse op organisatieniveau
  • hoe nu verder?
  • afronding


De bijeenkomst is digitaal, via Teams, omdat dit veel reistijd, -kosten en brandstof scheelt. We hopen je te zien op 3 november; en wensen je veel plezier en succes met je werk op de pabo!