Pabo Netwerk Duurzame PABO

Meld je nu aan voor de tweede bijeenkomst op 3 november!

Duurzame PABO wil graag het contact intensiveren met iedereen die op een pabo werkt en verder wil met Duurzame Ontwikkeling in de eigen organisatie. Daartoe richten we een (voorlopig digitaal) netwerk op: Pabo-Netwerk Duurzame PABO.  

In dat netwerk willen we kennis en ervaringen delen, samen kennis ontwikkelen, elkaar inspireren en met elkaar doordenken hoe we als lerarenopleidingen verdere stappen kunnen zetten ten aanzien van het bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Dat implementeren kan binnen curricula, lessen, colleges, bijvoorbeeld aan de hand van de SDG’s (voor inhoud) en competenties (voor proces). Er bestaan diverse competentiemodellen voor LvDO; de bekendste zijn wellicht RSP en Unece, naast -bijvoorbeeld – Sociaal Ondernemerschap. En ze kennen alle naast ecologische ook sociale en economische componenten.

Dat kan ook binnen de organisatie als geheel binnen alle afdelingen, zo mogelijk in samenhang. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Whole School Approach.

Binnen het netwerk denken wij aan een kenniskringachtige werkwijze. Dat betekent dat focuspunten in eerste instantie worden aangedragen door de leden van het netwerk. Hoe dat er precies uit gaat zien? Dat willen we graag met elkaar verkennen in een eerste bijeenkomst. 

Daarnaast heeft Duurzame PABO veel kennis en ervaring op het gebied van werken aan leren voor duurzame ontwikkeling. Die willen we, indien daaraan behoefte bestaat, graag delen. We willen een netwerk zijn dat toegankelijk is voor alle pabo-medewerkers, vanuit de gedachte van de Whole School Approach to Sustainability (visie, beleid, didactiek, curriculum, bedrijfsvoering etc.). Dat maakt bijdragen aan duurzame ontwikkeling op allerlei vlakken en in allerlei richtingen mogelijk.

Op 16 juni werd de eerste digitale sessie gehouden; lees hier (pdf) het verslag ervan. Op 3 november (van 14.00 tot 17.00 uur) volgt de tweede. Wil je ook meedoen? Vul dan onderstaand formulier in.

We vragen je om deze pagina te delen met collega’s uit alle geledingen van jouw organisatie: staf, docenten, CvB etc.; en met collega’s van andere pabo’s van wie je vermoedt dat ze interesse hebben.