Pabo Netwerk Duurzame PABO

Duurzame PABO wil graag het contact intensiveren met iedereen die op een pabo werkt en verder wil met Duurzame Ontwikkeling in de eigen organisatie. Daartoe richten we een (voorlopig digitaal) netwerk op: Pabo-Netwerk Duurzame PABO.  

In dat netwerk willen we kennis en ervaringen delen, samen kennis ontwikkelen, elkaar inspireren en  met elkaar doordenken hoe we als lerarenopleidingen verdere stappen kunnen zetten ten aanzien van het bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We denken daarbij aan een kenniskringachtige werkwijze. Dat betekent dat focuspunten in eerste instantie worden aangedragen door de leden van het netwerk. Hoe dat er precies uit gaat zien? Dat willen we graag met elkaar verkennen in een eerste bijeenkomst. 

Daarnaast heeft Duurzame PABO veel kennis en ervaring op het gebied van werken aan leren voor duurzame ontwikkeling. Die willen we, indien daaraan behoefte bestaat, graag delen. We willen een netwerk zijn dat toegankelijk is voor alle pabo-medewerkers, vanuit de gedachte van de Whole School Approach to Sustainability (visie, beleid, didactiek, curriculum, bedrijfsvoering etc.). Dat maakt bijdragen aan duurzame ontwikkeling op allerlei vlakken en in allerlei richtingen mogelijk.

Op 16 juni werd de eerste digitale sessie gehouden. Er wordt zeker een vervolg gegeven. De de deelnemers aan de eerste bijeenkomst worden op de hoogte gehouden. Wil je ook meedoen? Vul dan onderstaand formulier in. We ontvangen graag ook een korte beschrijving van jouw belangrijkste doelstelling voor participatie. Dat geeft ons richting voor de inhouden van de komende overleggen. Na aanmelding krijg je te zijner tijd een uitnodiging.

We vragen je om deze pagina te delen met collega’s uit alle geledingen van jouw organisatie: staf, docenten, CvB etc.; en met collega’s van andere pabo’s van wie je vermoedt dat ze interesse hebben.