Schooldak­revolutie

Stichting Schooldakrevolutie gaat voor een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie. Scholen met zonnedaken dragen bij aan de versnelling van de energietransitie en brengen de nieuwe generaties de waarde van duurzaamheid bij.

Doelgroep
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Doelgroep
  • Docenten
  • Schoolleiding
Procesniveau
  • Beleid
  • Management
  • Uitvoering
SDG's
  • SDG7 Betaalbare en schone energie
  • SDG13 Klimaatactie

De Schooldakrevolutie streeft ernaar dat alle ruim 6000 schooldaken in Nederland zo snel mogelijk zonnepanelen krijgen en dat kinderen al vroeg leren over zonne-energie. De stichting is sinds 2016 de aanjager van deze zonnige revolutie, brengt daarvoor partijen bijeen en moedigt scholen aan om de energietransitie te versnellen.

Wij presenteren graag twee onderdelen van onze dienstverlening.

Workshopportaal en Sunnybag

Heeft of krijgt jouw school een zonnedak? Schooldakrevolutie ondersteunt ook leerkrachten. Op ons workshopportaal vind je toegankelijk materiaal voor basisscholieren over het thema schone energie en klimaatverandering. Met verschillende concrete lesideeën, lespakketten, korte workshops en experimenten kun je makkelijk aan de slag. Scholen die zonnepanelen krijgen kunnen de gratis Sunnybag aanvragen. Met deze vrolijke goodiebag vier je de komst van zonnepanelen met de hele school en betrek je leerlingen eenvoudig bij de installatie van zonnepanelen op hun eigen schooldak.

Zowiezon

Zowiezon is een samenwerking tussen Schooldakrevolutie en Eneco dat scholen al het werk uit handen gaat nemen bij de realisatie van hun zonnedak. Stichting Schooldakrevolutie biedt schoolbesturen al jaren kosteloos en onafhankelijk advies over verduurzaming. Het gezamenlijke project Zowiezon stelt nu kosteloos projectmanagers beschikbaar die zonnedaken daadwerkelijk gaan realiseren. Daarnaast ontvangen deelnemende scholen ook een Zowiezon Toolbox.