PRISE: overzicht creëren, ontwikkelingen verhelderen bij implementatieprocessen

PRISE (Primary Sustainable Education) helpt overzicht creëren, ontwikkelingen verhelderen bij implementatieprocessen. In die zin is het een ‘stand-van-zaken-meetinstrument’. PRISE, inclusief het wetenschappelijke fundament, vindt haar oorsprong in het AISHE-instrument, auditing instrument for sustainable higher education (DHO 2001). Duurzame PABO achtte dit AISHE-instrument zeer zinvol, echter ook zeer uitgebreid; en ‘vertaalde’ daarom AISHE. Dat leidde uiteindelijk tot PRISE, Primary Sustainable Education.

Twee versies: 1.5 en 2.0

In dit document vind je twee versies: PRISE1.5 en PRISE2.0. Versie 1.5 richt zich vooral op onderwijsorganisaties. Versie 2.0 is geschikt voor willekeurig welke organisatie en voor vrijwel alle implementatieprocessen.

Wat doet PRISE?

PRISE analyseert de manier waarop de organisatie omgaat met duurzaamheid, in de breedte (wie en wat doen er mee?) en in de diepte (in hoeverre doen ze dat?). Volgens de Verenigde Naties gaat duurzaamheid over sociale, ecologische en economische aspecten -in samenhang-, richting een betere toekomst. Dat is een vage omschrijving; die is bewust vaag, omdat de concrete inhoud van duurzaamheid afhankelijk is van plaats en tijd. Die is situationeel bepaald; dat geldt ook voor jouw organisatie! In centraal Afrika zei iemand: duurzaamheid gaat over welvaart voor allen voor altijd. In Finland zei iemand: duurzaamheid gaat over welzijn voor allen voor iedereen…. Duurzaamheid gaat altijd over: hoe kunnen we de toekomst beter maken dan het verleden, voor iedereen, overal?

Hoe werkt PRISE?

PRISE bestaat uit een scorelijst met twintig items (de breedte). Elk item heeft zes ontwikkelingsniveaus (de diepte). Door het invullen krijg je meer zicht op de situatie ten aanzien van duurzaamheid. Vanuit dat ‘zicht’ kun je met elkaar in gesprek, acties ondernemen, stappen zetten, verbetering starten. Je kunt de score bepalen door het doornemen van documenten, verslagen etc. De impact is groter als je met collega’s van verschillende niveaus overlegt over de stand van zaken rond duurzaamheid, gebruik makend van PRISE. En daarbij af en toe vraagt of zij/hij documenten/bewijslast heeft om de stellingname te onderbouwen.

Invulinstructie PRISE

Download het invulschema PRISE (pdf) hierboven. Als je geen antwoord weet, vul je in ‘?’ Als je wel een antwoord weet, noteer je…:

Na de meting…

PRISE geeft een beeld van een bepaalde stand van zaken. Daaruit volgt een plan van aanpak voor verandering, innovatie. Duurzame Pabo deed literatuuronderzoek naar succesfactoren die min of meer algemeen geldend zijn bij implementaties: Wat werkt? Wat kun je doen als bestuur? Als schoolleiding? Als medewerker?

Geraadpleegde literatuur