14 Op een (on)bewoond eiland

Kiribati, een land bestaande uit 33 kleine laaggelegen eilandjes in de Grote Oceaan, heeft een stuk eiland van een ander land (Fiji) gekocht. Dit nieuwe eiland ligt hoger dan hun eigen eilanden. Om droge voeten te houden, gaan er in de toekomst waarschijnlijk inwoners van Kiribati verhuizen naar dit nieuwe land. Wat zouden ze dan meenemen? In deze les gaan de leerlingen proefondervindelijk ontdekken wat de gevolgen zijn van zeespiegelstijging.

Aanvullende materialen:

De auteur van deze les is Diederik Veerman, Museon.

Alle lessen