27 Een oefening in shared learning

Zolang we niet anders naar onszelf leren kijken, zullen we nooit anders naar kinderen kijken, andersom geldt dat ook. Shared Learning gaat over het gezamenlijke leerproces van Kinderen en leerkrachten vanuit een gedeelde interesse in de wereld om hen heen. Het is voor iedereen van onschatbare waarde als kinderen samen met hun leerkrachten Nadenken over echte dilemma’s en vraagstukken en te ervaren dat inzichten ook tot verandering kunnen leiden. Zo wordt leren aantrekkelijk en concreet. Iedereen heeft een wisselende rol.

Leerkrachten leren los te laten én structuur te bieden. Kinderen worden geprikkeld om conceptueel na te denken, wat aansluit op hun natuurlijke nieuwsgierigheid en systeemdenken. Zij leggen hierdoor bijvoorbeeld eerder verbindingen tussen verschillende onderdelen van een vraagstuk. Dit werkt inspirerend voor volwassenen die samen met de kinderen vervolgstappen kunnen bedenken.

Aanvullende leermaterialen:

Organisaties:

De auteur van deze les is Laurentien van Oranje, oprichter & managing director Missing Chapter Foundation (MCF).

Alle lessen