Programma Duurzaam PO en PABO conferentie: hoop én actie

 • 13.15 Inloop met koffie, thee en een broodje
 • 14.00 Welkom door André de Hamer (Duurzame PABO) en Willeke Smit (leerkracht)
 • 14.05 Opening door Astrid Venes, voorzitter college van bestuur, Marnix Academie
 • 14.10 ACTIE – keynote (1) door Stella van der Wal-Maris (LinkedIn), lector aan de Marnix Academie. Kinderen leren om actief en ondernemend bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
 • 14.40 HOOP – keynote (2) door Elise Peters (LinkedIn), senior onderzoeker Natuur en Ontwikkeling Kind aan de Hogeschool Leiden. Praktische theorie die laat zien hoe we stevige volwassenen kunnen zijn voor kinderen die opgroeien in een opwarmend klimaat.
 • 15.00 Pauze
 • 15.15 Workshops
 • 16.30 Discussiecafé over verankering van duurzaamheid in de onderwijspraktijk, met twee onderwerpen:
  1. Klimaatstress vs roze wolk. De maatschappelijke actualiteit kan bij leerlingen sterke 
emoties oproepen. Hoe ga jij hier als leerkracht of NME’er mee om?
  2. Verankering van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) in de onderwijspraktijk en het schoolplan. Hoe creëren we structureel ruimte voor LvDO, zonder wéér iets extra in een overvol curriculum te proppen?
 • 17.10 HOOP, ACTIE én HUMOR – plenaire afronding o.l.v. kinderboekenschrijver Marc ter Horst (LinkedIn)
 • 17.30 Feestelijke afsluiting en borrel