Competenties voor leren voor duurzame ontwikkeling binnen pabo’s

In het kader van de GreenDeal is voor het onderwijs in 2022 het Greencomp Competentieprofiel voor leren voor Duurzame Ontwikkeling gepubliceerd. Dat  profiel biedt houvast bij implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling, zoals de Rounder Sense of Purpose-competenties dat tot nu toe doen.

Het profiel wordt gesteund door alle overheden binnen de EU. Het Greencomp-profiel is gespreksonderwerp binnen diverse ministeries en het SLO, onder andere in het kader van overleg rond Burgerschap. Greencomp zal daarbij zeker impact hebben op, mede richtinggevend zijn bij het formuleren van kerndoelen voor Bao en VO.

Duurzame PABO en SME hebben verkennend onderzoek gedaan naar de betekenis van Greencomp voor Nederlandse pabo’s. Het volledige onderzoeksrapport is als pdf beschikbaar.