Zet een duurzame docent in het zonnetje

Cartoon door Maarten Melis

Duurzaamheid in het onderwijs komt op! Dat hebben we te danken aan de inzet van docenten die zich op steeds grotere schaal inzetten voor duurzaam onderwijs. Deze ‘duurzame docenten’ zetten we graag in het zonnetje! Wat verstaan wij onder duurzaamheid: ‘Goed zorgen voor jezelf, de ander en je omgeving. Hier en nu, maar ook daar en later!’

Met het project ‘duurzame docent’ van de coöperatie Leren voor Morgen willen we aandacht geven aan deze docenten zodat er op deze manier een verdere impuls aan het duurzaam onderwijs kan worden gegeven. Het zijn immers de docenten die de kennis en waarde van duurzaamheid over moeten brengen op de leerling. Hun enthousiasme is daartoe onmisbaar. Ook kunnen de verhalen van de duurzame docenten andere docenten inspireren zowel binnen als buiten de school.

Ken jij een duurzame docent? 
Wordt er regelmatig aandacht besteed aan bijvoorbeeld klimaat, natuur, afval, wereldburgerschap bij jou op school? Ken je de initiatiefnemer van deze projecten bij jou op school? Wil je deze collega graag een keer in het zonnetje zetten? Zet anders een wedstrijd op school uit waarbij de duurzaamste docent van de school kan worden gekozen. Er kan op www.duurzamedocent.nl één docent per school worden aangemeld.

Prijs 
Duurzame docenten krijgen altijd een kleine prijs en een vermelding op www.duurzamedocent.nl. Bij bijzondere verhalen is het mogelijk om een nascholing voor uw school te winnen. Welke docenten de nascholingen winnen wordt op de Dag van de Duurzaamheid bekend gemaakt!

Geef nu de duurzame docent van jouw school door! 

Duurzame Docent is een project van de Coöperatie Leren voor Morgen. Initiatiefnemers en uitvoerders zijn SME Advies en Duurzame PABO. Het project wordt gefinancierd door DuurzaamDoor.