Whole School Approach begrijpelijk benaderd

Wie over Duurzame Ontwikkeling binnen het onderwijs spreekt, komt al gauw uit bij Whole School Approach. Wat is dat en wat doen we ermee? Leren voor Morgen heeft alles samengevat in de miniwebsite WSA.

Het hart van de Whole School Approach gaat over visie en de vraag wat we met ons onderwijs willen bereiken. De visie gaat enerzijds over de verantwoordelijkheid als school richting de jongeren en hun ontwikkeling als mens, burger en professional. Anderzijds gaat het over de verantwoordelijkheid die we als school voor elkaar en voor de aarde willen nemen en om daarin aansluiting te vinden bij de maatschappelijke context van deze tijd.