28 Wat is ‘weg’?

Wat betekent ‘weg’ eigenlijk wanneer we zeggen dat we iets weggooien? Veel van wat we weggooien is niet echt weg, maar eindigt ergens op een grote afvalberg. Er zijn steeds meer mooie initiatieven om heel anders om te gaan met ons afval. Veel daarvan zijn geïnspireerd op hoe de natuur omgaat met afval. Voor planten en dieren bestaat afval niet – afval van de één is eigenlijk altijd weer voeding voor een ander. Alleen bij de mens heeft dat zich anders ontwikkeld, wat leidt tot vervuiling en veel overlast (bijvoorbeeld de ‘plastic soep’ in de Pacifische Oceaan).

In deze les gaan we kijken naar nieuwe manieren van omgaan met en voorkomen van afval. Dit doen we aan de hand van door de leerlingen verzamelde voorbeelden uit de natuur in de directe omgeving van de school. Een blik in de natuur en een doorkijkje naar de toekomst van omgaan met afval!.

Aanvullende materialen:

Bronnen van Wat is ‘weg’?

De auteur van deze les is Martin Cadée, onderwijs innovator. 

Alle lessen