Drentse leerlingen lezen voor uit Voorleesactie-boeken

Deze kinderen van groep 5b/6 van een openbare basisschool in het Drentse Emmer-Compascuum hebben zojuist hun exemplaren van De kracht van nieuwe energie en De wereld van van Voedsel in ontvangst genomen. Ze zijn superenthousiast!

De verhalen in beide boeken zijn geschreven door talentvolle pabo-studenten uit het hele land, met hulp van basisschoolkinderen. De redactie van beide publicaties was in handen van André de Hamer en Peter Heres.

Wil je deze boeken uit de Voorleesactie of andere boeken ook ontvangen? Ga naar Publicaties en download of bestel de gewenste publicaties.

Laatste nieuws