6 Verven met planten

Planten kun je eten. Planten kun je bewonderen. Je kunt planten in de vensterbank zetten als buffer tussen de binnen- en buitenwereld. Maar je kunt er ook mee verven. Dat laatste ontdekken de leerlingen in deze les.

Filmpje bij deze les: SchoolTV ‘Knoopverven

Alle lessen