Verkiezing van de Duurzame Docent 2022

Elke jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Zij zetten de duurzame doeners dan in het zonnetje! Met hun verhalen, waarin zij best practices en eigen ervaring delen inspireren zij andere docenten en schoolleiders.

Een duurzame samenleving vraagt om duurzaam onderwijs. Om jonge generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen, hebben ze duurzame handvatten nodig van docenten. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verduurzamen van Nederland. Wie zijn deze duurzame doeners in het onderwijs?

De coöperatie Leren voor Morgen zet deze docenten graag in het zonnetje en verzamelt verhalen van alle Duurzame Docenten van Nederland. Met deze verhalen, waarin zij best practices en eigen ervaring delen, inspireren zij andere docenten en schoolleiders. Duurzaamheid benaderen we breed vanuit de Sustainable Development Goals. Dit houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). 

Ben of ken jij een duurzame docent? Deel je verhaal!

Een duurzame docent ben je op vele verschillende manieren en kan binnen onderwijslagen PO, VO, MBO, HBO of Universiteit. Heb jij het initiatief genomen om het schoolplein te vergroenen? Ben je een schoolproject gestart over plastic soep of ben je met de klas in duurzame energiebronnen gedoken? Is jouw collega een samenwerking aangegaan met een bedrijf om samen met leerlingen na te denken over duurzame oplossingen? Doet jouw leerkracht jaarlijks mee aan Warme Truiendag of Dag van de Duurzaamheid? Werkt jouw schooldirecteur samen met scholen in het buitenland aan maatschappelijke vraagstukken? 

Ben jij zo’n duurzame docent? Of is jouw leerkracht of collega de duurzame kracht op school? Deel je verhaal en inspireer andere docenten om met duurzaam onderwijs aan de slag te gaan! Hier kun je jouw verhaal of dat van een collega of jouw docent vertellen. 

Alle verhalen van docenten worden gedeeld op de website. Ook is er de mogelijkheid om met een interview op de website te komen. Met het delen van de verhalen van alle duurzame docenten willen we Nederland inspireren het onderwijs verder te verduurzamen. We laten hiermee zien hoe groot de beweging al is. De jury kiest de Duurzame Docent, één docent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en een uit het hoger onderwijs.

Laatste nieuws