23 Van People Planet Prosperity naar burgerschap

Een buitenactiviteit over toekomstdenken in stappen, met behulp van 21st century skills. Iedere buurt, omgeving, samenleving is anders. Dat merk je als je na een lange reis uit boot, trein of vliegtuig stapt: ‘it’s a different world!’. En je merkt het ook als je bij je neefje, vriend(innet)je op bezoek gaat: samenlevingen, omgevingen en culturen verschillen.

Bronvermelding:

  • Hamer A. de, Vries, G.J. de, Op weg naar een didactisch model voor duurzame ontwikkeling, Praxis 2009;
  • Hamer, A. de, Jansen, P. e.a., Duurzame ontwikkeling op de basisschool, Duurzame PABO 2008;
  • http://tule.slo.nl/;
  • Leesbaar Landschap, mei 2008
  • Trilling, B., Fadel, C., 21st century skills, learning for life in our times, San Francisco 2009;
  • Verheij, J.K, Vries, G.J. de, Wereldoriëntatie in de onderbouw, Praxis 2006;
  • Vries, G.J. de, Education for sustainability in Japan, DHO nieuws 2008.

De auteur van deze les is Gerben de Vries, docent, coördinator duurzaamheid, wereldburgerschap Marnix Academie

Alle lessen