Toelatingstoetsen pabo nog steeds struikelblok voor toekomstige leraar

Ongeveer een op de vier toelatingstoetsen voor de pabo wordt niet gehaald, blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij de Vereniging Hogescholen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet dat de doorstroom van het mbo naar de pabo erg pittig is: “Er gaat veel potentieel onderwijstalent verloren, iets wat we niet willen vanwege het lerarentekort.”

In 2025 heeft het basisonderwijs bijna vijftienhonderd leraren extra nodig, dus nog boven op het huidige tekort.

Als de toelatingstoetsen niet waren ingevoerd, waren er nu waarschijnlijk al meer mensen met een pabodiploma, zo vertellen onderzoekers Inge de Wolf en Stan Vermeulen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan NU.nl.

Dit komt vooral doordat er door de invoering van de toelatingstoetsen minder mbo’ers zijn begonnen aan de pabo.

Wanneer mag je naar de pabo?

  • Er zijn drie toelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde én natuur en techniek
  • Als je een mbo 4-diploma hebt en naar de pabo wil, moet je ze alle drie halen.
  • Als je een havodiploma hebt, hoef je alleen de toelatingstoetsen te halen voor de vakken waarin je geen eindexamen hebt gedaan.
  • Als je een vwo-diploma hebt, hoef je geen van de toelatingstoetsen te halen.

De toelatingstoetsen zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat studenten met voldoende basiskennis aan de opleiding beginnen en de opleidingen niet te veel tijd kwijt zijn aan bijspijkeren.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het belangrijk dat studenten met voldoende basiskennis aan de pabo beginnen. “We zien alleen ook dat door de toelatingstoetsen de doorstroom van de mbo-opleiding tot onderwijsassistent naar de pabo erg pittig is en er veel potentieel onderwijstalent verloren gaat. Iets wat we niet willen vanwege het lerarentekort.”

Dat de toelatingstoetsen voor mbo’ers pittig zijn, blijkt ook uit de door NU.nl opgevraagde cijfers van de Vereniging Hogescholen. Het slagingspercentage per toelatingstoets ligt bij mbo’ers zo’n 15 procentpunt lager dan bij havisten.

Onduidelijk of de toets voor betere leraren zorgt

Of de toelatingstoets uiteindelijk voor betere leraren zorgt, is nog niet te zeggen. De eerste lichting die de toelatingstoets moest maken, heeft nu maximaal een jaar een diploma.

De Wolf en Vermeulen zeggen dat veel landelijke cijfers over de prestaties tijdens de opleiding ontbreken. We weten bijvoorbeeld niet of studenten sinds de invoering van de toelatingstoetsen hogere cijfers voor hun stage halen.

Toekomst van de toelatingstoetsen onduidelijk

Hoelang de toetsen in de huidige vorm nog worden afgenomen, is onduidelijk. Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO), vertelt dat er op dit moment wordt bekeken of de toetsen veranderd moeten worden of een andere rol moeten gaan spelen bij de toelating. De Kort hoopt dat er over één of twee jaar kan worden geëxperimenteerd met andere manieren van toelaten.

Op dit moment wordt er veel kennis tegelijk getoetst en gebruikgemaakt van multiplechoicevragen. Dit kan ervoor zorgen dat studenten gaan stampen en de kennis na de toets snel weer vergeten.

De AOb schrijft dat er meer gekeken kan worden naar het verbeteren van de aansluiting van de mbo-opleiding tot onderwijsassistent op de pabo, waardoor deze groep mbo’ers mogelijk zonder toelatingstoets naar de pabo zou kunnen.

Bron: nu.nl