Thomas More Hogeschool

Visie

We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en regio wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals ontmoeten, die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen.

We dagen iedereen dan ook uit… om eerder opgedane kennis en ervaringen, overtuigingen en handelingsrepertoire voortdurend kritisch te onderzoeken, te verrijken en -waar nodig- bij te stellen, om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld, ‘het waagstuk van het onderwijs’ aan te gaan, de vraag te stellen wat pedagogisch wenselijk is, de dialoog te zoeken, ook als het spannend is, en met ons handelen bij te dragen aan een wereld waarin iedereen er mag zijn en niemand wordt buitengesloten, waarin we ons verbonden weten en scheidslijnen overbruggen, nieuwsgierig naar hoe het ook of anders zou kunnen, geen gebruikers maar makers van de toekomst, een wereld waarin we extra ondersteuning bieden waar het nodig is en samen kunnen lachen om lichtheid te brengen en nieuw perspectief.

Vakken en projecten

  • Vakken: Geschiedenis, Filosofie, Aardrijkskunde, Beeldende vorming, Natuuronderwijs.
  • Projecten: introductieproject; ArtScience; Onderzoekende kind; Identiteit; Vrijheid; Schoolomgeving; superdiversiteit 1 t/m 4 en de minor OOL in de schoolomgeving.

Toegevoegde waarde en opbrengst

Onze studenten weten hoe ze kinderen als maker de toekomst in kunnen laten gaan, met oog voor elkaar en de wereld om hen heen. Studenten weten hoe ze kinderen actief in contact kunnen brengen met de (school)omgeving en verbinden daaraan de noodzakelijke waardenvorming aan.

Onze studenten zijn er voor kinderen/mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij en dragen via het mentoring project hun steentje daaraan bij.

Aandacht voor duurzaamheid

  • Mentoring project
  • Projecten vrijheid, identiteit, schoolomgeving en superdiversiteit
  • Het (in 2022 te realiseren) buitenleslokaal
  • Het leerteam wereldwijsheid bestaande uit docenten, aangevuld met studenten.

Tip

Wees betrokken bij de mensen en de wereld en help studenten en kinderen met het maken van verbinding.

Wensen voor duurzaam onderwijs

Dat al het onderwijs duurzaam en gewoon is.