Staat van het Duurzaam Onderwijs 2024

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2024 door de onderwijsinspectie gepubliceerd. De Staat van het Onderwijs kijkt jaarlijks naar de stand van zaken van belangrijke pijlers binnen het bestaande onderwijssysteem. Het rapport laat echter de kerntaak van het onderwijs, het voorbereiden van leerlingen en studenten op het leven en werken in de wereld van morgen, echter buiten beschouwing.

Daarom brengt Leren voor Morgen de eerste Staat van het Duurzaam Onderwijs (pdf) uit. Uit dit rapport blijkt onder andere dat Leren voor Duurzame Ontwikkeling steeds belangrijker wordt, maar integrale verankering in het onderwijssysteem achterblijft. Een belangrijk signaal om te verspreiden, want zonder deze verankering blijft systemische verandering liggen.

Laatste nieuws