Routekaart Circulair en Duurzaam Onderwijs

Leren voor Morgen

De Routekaart naar circulair en duurzaam onderwijs wordt een instrument waarmee de coöperatie scholen kan begeleiden in het proces van schoolbrede visie- en strategievorming. Op dit moment ontwikkelen een aantal leden van Leren voor Morgen de Routekaart op basis van een aantal uitgangspunten: de Whole School Approach, The Natural Step en actieonderzoek.

Doelgroep
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO
 • HBO
Doelgroep
 • Docenten
 • Leerlingen
 • Schoolleiding
Procesniveau
 • Beleid
 • Uitvoering
SDG's
 • SDG4 Kwaliteitsonderwijs
 • SDG17 Partnerschap

Er is een sterke focus op het betrekken van alle relevante stakeholders in de ontwikkeling. Daarom werken we tot de zomer met een aantal pilotscholen. De Routekaart bevat straks allerlei goede voorbeelden die je kunt terugvinden in duurzaam onderwijs. Na de zomer moet het instrument klaar zijn voor breder gebruik. Wij houden je op de hoogte via onze website.

De hoofddoelstelling van Leren voor Morgen in 2021 is om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een integrale visie op duurzaam onderwijs. We werken daar o.a. aan door de ontwikkeling van deze routekaart waarmee we scholen ondersteunen een integrale visie op duurzaam onderwijs en bijpassende strategie op te stellen.

Leren voor Morgen

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.

Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze brede insteek houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). Wij zijn tevens landelijk coördinator van de Alliantie rondom SDG4.