32 Roadmap ‘Les voor de toekomst’

Deze laatste les wijkt sterk af van de andere lessen om de eenvoudige reden dat het geen les is. Zoals de titel al aangeeft geeft deze roadmap suggesties voor verschillende lessen rondom duurzaamheid. Elke stap kan uitgewerkt worden in een les van 45 minuten en uitgebreid of beperkt worden afhankelijk van de behoefte aan verbreding en diepgang.

Verinnerlijkt leren vergt een cyclisch proces van activiteiten. Deze opzet is een samenvatting van het zogenaamde autopoietisch leerproces en is gericht op zelfcreatie van de lerende en het systeem. Met deze stappen kan elke professional samen met de lerende elke les op een duurzame manier vorm en inhoud geven.

Het belangrijkste is dat de lerende met behulp van tools kan werken aan het thema en de onderdelen ervan. Het gaat niet om wat we al weten van het thema maar wat we ervan leren door ermee bezig te zijn. Dat leidt tot diepe kennis van de delen en de samenhang van de delen in het geheel. Als je tools tot je beschikking hebt, weet je wat je moet doen als je het even niet weet.

Aanvullende materialen:

De auteur van deze les is Guus Giesen, irisz.

Alle lessen