Duurzame PABO organiseert ook in het voorjaar van 2021 weer een masterclass Duurzaam Onderwijs, in samenwerking met de sectie NME van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, Utrecht Natuurlijk en Bowine Wijffels van Nature Wise. Pabo-docent, leerkracht basisonderwijs of NME-professional? Meld je aan!

Centrale thema’s binnen de Masterclass zijn:
– Sustainable Development Goals; de Sustainable Development Goals (SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van UNESCO) zijn een uitwerking van duurzame ontwikkeling en willen een eind maken aan mondiale armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.
– leerkrachtcompetenties voor Duurzame Ontwikkeling;
– outdoor education;
– onderzoekend en ontwerpend leren;
– inspiratie voor innovatie en implementatie;
– biomimicry

Centrale doelstelling van de Masterclass: 
De deelnemers voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de bovengenoemde thema’s.

Doelgroep van de Masterclass:
De masterclass is voor pabo-docenten, leerkrachten basisonderwijs en natuur- en milieueducatieprofessionals. Na de masterclass weet je meer over, kun je meer met duurzaam onderwijs en je eigen betekenis daarin, heb je voldoende kennis en verdiepingsmateriaal en kun je in de eigen beroepspraktijk (beter) aan de slag.

Resultaten van de Masterclass:
Na afloop van de Masterclass Duurzaam Onderwijs:
– kun je vanuit een inhoudelijk overzicht invulling te geven aan het thema duurzaamheid in het onderwijs;
– ben je bekend met de SDG’s, met leerkrachtcompetenties duurzaamheid en met Biomimicry;
– heb je concrete les ideeën om op eenvoudige wijze buiten aan de slag te gaan;
– heb je ideeën over implementatie van duurzaam leren en een aantal nieuwe activiteiten in
jouw organisatie.

Organisatie van de Masterclass:
– Coronaproof: vier woensdagmiddagen op een buitenlocatie, afgewisseld met drie E-meetings (of live in een veilige setting). Duurzame PABO heeft uitgebreide ervaring met beide mogelijkheden;
– Data: 10 februari (buiten), 10 maart (E-meeting), 7 april (buiten), 28 april (E-meeting), 19 mei (buiten), 9 juni (Emeeting) en 30 juni (buiten);
– opzet:
o buiten: de eerste bijeenkomst start op Station Baarn; wandelend door het Baarnse Bos verkennen we de materie en passen haar toe; we gaan naar huis met ideeën voor activiteiten en een praktijkopdracht. De volgende locaties worden in overleg gekozen, waarbij diversiteit van landschappen het uitgangspunt is (stad, weide, strand, bos etc.);
o E-meeting: reflectie op de doorwerking van ideeën, praktijkopdrachten en implementatiemogelijkheden;
– Prijs: € 400 ,- per deelnemer (cursusmateriaal inbegrepen), betaling vooraf te voldoen. Voor VVM-leden geldt een korting van € 50; geen restitutie bij afzeggen (wel mogelijkheid om deelname door te geven aan andere persoon);
– Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Uitgangspunten van de Masterclass:
– Vraaggestuurd;
– Externe experts waar nodig en mogelijk;
– SDG 4.7 centraal: ‘Er tegen 2030voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een  cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling’.
– aansluiting bij de overige 16 SDGs;
– kennismaking met bestaande literatuur op het gebied van duurzaam onderwijs en implementatiedaarvan, met name de WholeSchool Approach.

Aanmelden? Mail naar info@duurzamepabo.nl