Het bereiken van een sociaal en ecologisch duurzame vorm van ontwikkeling heeft implicaties voor wat er op onze scholen wordt onderwezen en voor de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Dit benadrukt de behoefte aan leraren die de capaciteiten en motivatie hebben om hun leerlingen te laten leren voor morgen.

In een poging om te definiëren hoe een opvoeder voor duurzame ontwikkeling eruit kan zien, heeft de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) een raamwerk van leerkrachtcompetenties voor duurzaamheid ontwikkeld. Dat was in 2011, maar het raamwerk werd nooit getest met docenten of studenten en er waren geen meetbare leerresultaten die een kwalificatie in duurzaamheid konden ondersteunen.

Het project ‘A Rounder Sense of Purpose’ wil deze kloof dichten door:

– Een praktisch kader van competenties te ontwikkelen voor gebruik in elke Europese context, zodat docenten in dienst en in de pre-service hun competentie in ESD (Education for Sustainable Development) kunnen aantonen.
– Ontwikkelen van hulpmiddelen en richtlijnen om lerarenopleiders te helpen het raamwerk in een breed scala aan contexten te implementeren.

A rounder Sense of Purpose is een Erasmus+ project onder penvoerderschap van de Universiteit van Gloustershire waar Duurzame PABO met vijf andere Europese instellingen actief in participeert.

Lees hier meer over het werk aan de leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Voor meer informatie over A Rounder Sense of Purpose, neem contact met ons op via e-mail: info@roundersenseofpurpose.eu

Website: www.aroundersenseofpurpose.eu