De visie op Leren voor Duurzame ontwikkeling op Instituut Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht is:
Het is een van de speerpunten van de HU. Alle studenten hebben kennis van duurzame ontwikkeling, kunnen hiernaar handelen en het effect benoemen van de gemaakte keuzes. Ook hebben zij een positieve attitude t.o.v. duurzame ontwikkeling.

Op onze pabo wordt leren voor duurzame ontwikkeling ingebed in de volgend vakken en / of projecten:
Keuzecursus, natuuronderwijs en techniek, aardrijkskunde, project geschiedenis, en bij natuuronderwijs en ICT.

De toegevoegde waarde en opbrengst van leren voor duurzame ontwikkeling is voor onze pabo:
Studenten zijn goed voorbereid op de toekomst door kennis over duurzame ontwikkeling en worden gestimuleerd hier een houding over te ontwikkelen die leidt tot ander gedrag. Duurzaamheid is een item waar je niet meer om heen kunt, of je nu wilt of niet. En dat studenten in staat zijn om kinderen voor te lichten en voor te bereiden op de toekomst. Dat kan via de ouders, maar moet ook via het onderwijs.

Aandacht voor duurzaamheid herken je op onze pabo aan:
Het feit dat het in de visie staat, het een speerpunt van de HU is en in het curriculum zit. Maar naar ons idee is het nog veel te weinig zichtbaar.

Een goede tip voor andere pabo’s is:
Voor andere pabo’s en de onze geldt: niet alleen er over praten, maar er ook echt aandacht aan besteden en studenten aanzetten om er aandacht aan te besteden in hun onderwijs.

Wensen voor duurzaam onderwijs zijn:
Dat het een vanzelfsprekendheid is dat hier aandacht aan besteed wordt.