In het boekje ‘Help de Juf‘ zit een DVD waarop je in tien minuten kunt zien hoe je het didactische model ‘verhalend ontwerpen’ kunt inzetten bij leren voor duurzame ontwikkeling.

Een gedrukt exemplaar van ‘Help de juf’ is te bestellen door 10 euro (per publicatie) over te maken op rekeningnummer 5709374 t.n.v. Duurzame PABO te Oostburg onder vermelding van uw naam en adresgegevens en bestelde publicatie (graag deze gegevens ook per mail verzenden).