De visie op Leren voor Duurzame ontwikkeling op Fontys Hogeschool Kind & Educatie Eindhoven is:

Onze studenten leren dat duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Bewustwording van duurzame ontwikkeling bij studenten (en d.m.v. van lessen aan de basisschool aan kinderen) is hierbij belangrijk.
Studenten hebben een voorbeeldfunctie op gebeid van duurzame ontwikkeling. Het is belangrijk dat ze die uitdragen.

Op onze pabo wordt leren voor duurzame ontwikkeling ingebed in de volgend vakken en / of projecten:
Bij aardrijkskunde en natuuronderwijs en bij de maatschappelijke taak van de leerkracht.

De toegevoegde waarde en opbrengst van leren voor duurzame ontwikkeling is voor onze pabo:
Studenten zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, studenten kunnen duurzame ontwikkeling integreren in andere vakken die ze geven en de Pabo wordt zelf steeds duurzamer.

Aandacht voor duurzaamheid herken je op onze pabo aan:
Lessen en congressen die we geven, streven naar duurzaam gedrag van personeel en studenten en streven naar een duurzaam gebouw.

Een goede tip voor andere pabo’s is:
Niet te veel les erover geven. Geef weinig hoorcolleges,  maar laat studenten ervaren wat duurzame ontwikkeling is.
Leer studenten duurzame ontwikkeling integreren in andere vakken, laat studenten lessen duurzame ontwikkeling maken voor de stage en betrek natuur- en milieueducatie in het geheel.

Wensen voor duurzaam onderwijs zijn:
Geef behaalde successen in duurzaam onderwijs meer bekendheid. Geef onheilsprofeten geen kans, ellendige perspectieve geven studenten geen hoop en dan wordt het voor de student ‘Ver van mijn bed en mijn inzet is maar een druppel op de gloeiende plaat.’ Start daarom in de directe omgeving van student en kind.