PO voor Morgen

Leren voor Morgen

PO voor Morgen is de netwerkorganisatie voor het Primair Onderwijs van Leren voor Morgen! In het PO-netwerk zijn allerlei mensen actief: docenten, directeuren, studenten, aanbieders van lessen en lesmaterialen en anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in het duurzaam primair onderwijs.

Doelgroep
  • Basisonderwijs
Doelgroep
  • Docenten
  • Schoolleiding
  • Overige doelgroepen
Procesniveau
  • Inhoud
SDG's
  • SDG4 Kwaliteitsonderwijs
  • SDG17 Partnerschap

Via een nieuwsbrief blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het netwerk en word je uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten. Die netwerkbijeenkomsten vinden zo’n 4 keer per jaar plaats. Wij zien je heel graag terug in ons netwerk: meld je aan!

Leren voor Morgen

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach.

Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze brede insteek houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). Wij zijn tevens landelijk coördinator van de Alliantie rondom SDG4.