Pabo-student? Schrijf een verhaal voor een voorleesboek!

Op maandag 10 oktober 2016 is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. De Dag van de Duurzaamheid start met het voorlezen van een duurzaam verhaal op vele basisscholen door het hele land. Het is inmiddels de achtste editie van de Voorleesactie en wordt georganiseerd door Duurzame PABO, Missing Chapter Foundation en Urgenda.

Tijdens de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid wordt voorgelezen uit een speciaal voor deze dag gemaakte publicatie. In 2016 worden voor deze publicatie meerdere verhalen geschreven door talentvolle pabo-studenten over het thema Plastic.

mockup coverDoe met uw pabo mee!
Staan de verhalen van uw studenten straks in een écht kinderboek? We nodigen u van harte uit om samen met de studenten verhalen te schrijven over Plastic. Kinderen van de basisschool hebben al tekeningen en kunstwerken gemaakt. Deze zijn ter inspiratie voor een verhaal.

Opdracht voor de studenten
Schrijf een verhaal voor de onderbouw (aan de hand van een door ons opgestuurde tekening) in maximaal 1000 woorden. De illustratie is de inspiratiebron van dit verhaal!

Toelichting op het thema
Wij hebben kinderen uitgenodigd om eigen gedachten en ideeën rondom het thema Plastic te verbeelden. Dit was de briefing voor de leerkrachten:

Om dit bij de kinderen te introduceren kunt u starten met maken van een woordweb. Vragen daarbij zijn: Waar wordt plastic van gemaakt? Waar wordt plastic voor gebruikt? Wat gebeurt er met plastic als het wordt afgedankt? Zijn er problemen met plastic? Waarom is afgedankt plastic waardevol? Etc.
Belicht het thema Plastic vanuit een positieve insteek, maar spreek ook over problemen. Plastic is nodig, sterker nog, plastic is bijna onmisbaar in onze samenleving. Het gaat vooral om het verantwoord omgaan met plastic. Oudere kinderen hebben vaak al een beeld van vraagstukken rondom plastic en duurzaamheid. Voor jongere kinderen gaat het meer om het herkennen van plastic (verbruiks)voorwerpen, het gescheiden inzamelen en het ontdekken van alternatieven. Ter inspiratie hebben wij mogelijke subthema’s opgenomen in deze Wiki: http://maken.wikiwijs.nl/71864/Plastic

Waar stuur ik de verhalen naar toe?
Per pabo ontvangen we graag 3 geselecteerde verhalen. Stuur de verhalen naar andredehamer@duurzamepabo.nl onder vermelding van de namen en leeftijden van de auteurs. Graag als Word-bestand. Individuele studenten kunnen ook meedoen.

Wanneer is de uiterste inzenddatum?
De uiterste inzenddatum is 20 mei 2016.

Contactpersoon
Voor vragen over deze uitnodiging en opdracht kunt u terecht bij: André de Hamer van Duurzame PABO: Mail: andredehamer@duurzamepabo.nl // Tel: 06-42211713