Natuur als leukste vak op school

Wegens Corona is dit project ‘on hold’.

Om pabo-studenten te laten ervaren hoe leuk en belangrijk natuureducatie is, organiseert Duurzame PABO outdoor-weken voor de pabo. Pabo-studenten kunnen zo ervaring opdoen met natuuractiviteiten om vervolgens te zien wat het met kinderen doet. De weken dragen ertoe bij dat de toekomstige leerkrachten van natuur het leukste vak op school maken!

In de cursusjaren 2018/2019 en 2019/2020 schalen we dit succesvolle project ‘Natuur als leukste vak op school’ op naar negen pabo’s in Nederland. Daarbij wordt de natuurweek telkens één keer gefaciliteerd door de projectgroep en daarna wordt de week zelfstandig door de pabo voortgezet (opgenomen in het curriculum). Hierbij zal ook expliciet aandacht worden gegeven aan het dichtbij halen van de wereldnatuur ‘ver weg’. Bij alle natuurweken zal Natuurwijs actief betrokken zijn.

Duurzame PABO realiseert dit project met WNF, IVN, ARK, Natuurwijs, pabo’s uit het hele land en vooraanstaande ecologen van Lowland Ecology Network met in kind ondersteuning van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale landschappen.