Naar een duurzame PABO

Naar een duurzame PABO bevat verhalen van studenten en docenten die op de eigen pabo aan de slag zijn gegaan met duurzame ontwikkeling.

In 2007 heeft Duurzame PABO een aantal Kenniskringen georganiseerd voor docenten en studenten van de pabo. Het doel was het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling. De ene pabo is hier een stuk verder mee dan de andere. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als een ander je kan vertellen hoe je iets het beste kunt aanpakken? De Kenniskringen Duurzame Ontwikkeling werden geleid door Veldwerk Nederland, het landelijk ontwikkel- en praktijkcentrum voor natuureducatie.

Geïnspireerd door de Kenniskringen gingen docenten en studenten op de eigen pabo aan de slag. Sommige gingen praten met de directie, anderen probeerden duurzame ontwikkeling een plek in bestaande modulen te geven en weer anderen zetten een eco-team op. In dit boekje vindt u een verslag van de ervaringen van docenten en studenten van negen verschillende pabo’s. Wat hebben ze gedaan? Tegen welke problemen zijn ze aangelopen? En hoe reageerden anderen op hun plannen?

Op de cd-rom bij dit boekje vindt u concrete producten die de deelnemers gemaakt hebben, bijvoorbeeld de beschrijving van een minor of een Powerpoint-presentatie voor collega’s. Laat u inspireren tot het maken van plannen voor de eigen pabo. En maak gebruik van de ervaringen die op andere pabo’s is opgedaan. Neem contact op met Duurzame PABO of ga eens langs bij een pabo die al verder is. Tenslotte is het meervoud van duurzaam ‘duursamen’.