Masterclasses Duurzaam Onderwijs

Duurzame PABO organiseert ook in 2021 weer een masterclass Duurzaam Onderwijs, in samenwerking met de sectie NME van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en Utrecht Natuurlijk, voor pabo-docenten, leerkrachten basisonderwijs en NME-professionals.

Doelgroep
 • Basisonderwijs
 • HBO
Doelgroep
 • Docenten
Procesniveau
 • Inhoud
 • Uitvoering
SDG's
 • SDG1 Geen armoede
 • SDG2 Geen honger
 • SDG3 Goede gezondheid en welzijn
 • SDG4 Kwaliteitsonderwijs
 • SDG5 Gendergelijkheid
 • SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen
 • SDG7 Betaalbare en schone energie
 • SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei
 • SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG10 Verminderde ongelijkheden
 • SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG12 Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG13 Klimaatactie
 • SDG14 Leven onder water
 • SDG15 Leven op land
 • SDG16 Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen
 • SDG17 Partnerschap

Centrale thema’s binnen de Masterclasses Duurzaam Onderwijs zijn:

 • Sustainable Development Goals
 • RSP-leerkrachtcompetenties voor Duurzame Ontwikkeling
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Outdoor education
 • inspiratie voor innovatie en implementatie
 • Whole School Aproach voor verandering
 • PRISE als analyse instrument

De opzet voor de Masterclasses Duurzaam Onderwijs is afhankelijk van de landelijke coronamaatregelen. Het gaat in elk geval om:

 • Zes bijeenkomsten van een dagdeel, verspreid over enkele maanden
 • Opdrachten, intervisie en feedback
 • Persoonlijke ontwikkeling in relatie met organisatieontwikkeling.

De kosten voor de Masterclasses Duurzaam Onderwijs in 2020 bedroegen 400 euro. Afhankelijk van mogelijkheden in 2021 en daarna kan dit worden aangepast.