Masterclasses Duurzaam Onderwijs

Duurzame PABO organiseert ook in 2021 weer een masterclass Duurzaam Onderwijs, in samenwerking met de sectie NME van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en Utrecht Natuurlijk, voor pabo-docenten, leerkrachten basisonderwijs en NME-professionals.

Centrale thema’s binnen de Masterclasses Duurzaam Onderwijs zijn:

  • Sustainable Development Goals
  • RSP-leerkrachtcompetenties voor Duurzame Ontwikkeling
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Outdoor education
  • inspiratie voor innovatie en implementatie
  • Whole School Aproach voor verandering
  • PRISE als analyse instrument

De opzet voor de Masterclasses Duurzaam Onderwijs is afhankelijk van de landelijke coronamaatregelen. Het gaat in elk geval om:

  • Zes bijeenkomsten van een dagdeel, verspreid over enkele maanden
  • Opdrachten, intervisie en feedback
  • Persoonlijke ontwikkeling in relatie met organisatieontwikkeling.

De kosten voor de Masterclasses Duurzaam Onderwijs in 2020 bedroegen 400 euro. Afhankelijk van mogelijkheden in 2021 en daarna kan dit worden aangepast.