Masterclass duurzaam onderwijs

De masterclasses Duurzaam onderwijs gaan weer van start. Pabo-docent, leerkracht basisonderwijs of NME-professional? Meld je aan!

Duurzame PABO organiseert dit cursusjaar weer masterclasses Duurzaam Onderwijs in samenwerking met de sectie NME van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, Utrecht Natuurlijk en met Bowine Wijffels van Nature Wise.

De Sustainable Development Goals (SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van UNESCO) zijn een uitwerking van duurzame ontwikkeling en willen een eind maken aan mondiale armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Duurzame PABO is mede uitvoerder van deze Sustainable Development Goals in Nederland. Samen met basisscholen en pabo’s werken we aan duurzaam onderwijs voor de toekomst.

Outdoor education
– leren buiten de school en in de natuur – speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo’s, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan met outdoor education. Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd. Facultatief kan worden deelgenomen aan een bijpassende interactieve cursus van Earth Charter International voor slechts € 50,- extra.

Centrale doelstelling
De deelnemers voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de Sustainable Development Gals, duurzaam onderwijs en outdoor education. We werken aan kwalitatief onderwijs gericht op duurzaamheid.

Doelgroep
De masterclass is ontwikkeld voor pabo-docenten, leerkrachten basisonderwijs en natuur- en milieueducatieprofessionals. Na de masterclasss weet je wat duurzaam onderwijs is, heb je voldoende kennis en verdiepingsmateriaal en kun je in de eigen beroepspraktijk (beter) aan de slag.

Organisatie

 • 5 Woensdagmiddagen bij Griftsteede, Van Swindenstraat 129 in Utrecht: 15 januari 2020, 12 februari 2020, 11 maart 2020, 15 april 2020 en 20 mei 2020.
 • Minimaal twee van de bijeenkomsten in het buitengebied (met veldopdrachten).
 • Opzet van de bijeenkomsten: telkens plenaire start (en terugkoppeling naar vorige bijeenkomst). Daarna in groepjes werken aan een casus. Veel ruimte voor ‘samen leren’ en ‘leren van elkaar’.
 • Prijs: € 300,- per deelnemer (cursusmateriaal inbegrepen) of € 350,- inclusief interactieve Earth Charter training op twee aanvullende middagen. VVM leden krijgen € 50,- korting.
 • Betaling vooraf te voldoen. Geen restitutie bij afzeggen (wel mogelijkheid om deelname door te geven aan andere persoon).
 • Minimaal 12 deelnemers.
 • Schrijf je hier in.

Uitgangspunten

 • Werken vanuit het relevante competentiemodellen duurzaamheid.
 • Werken aan realisering van SDG 4: Goed onderwijs, met name 4.7: ‘Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling’.
 • Aansluiten bij de overige 16 SDG’s. De masterclass ondersteunt ontwikkelingen ten aanzien van SDG’s 4, 16 en 17; inhouden van de overige komen exemplarisch aan bod.
 • Kennismaken met bestaande literatuur op het gebied van (praktische invulling van) duurzaam onderwijs.

Resultaten
Na afloop van de Masterclass Duurzaam Onderwijs ben je in staat om:
• Vanuit een inhoudelijk overzicht invulling te geven aan het thema duurzaamheid in het onderwijs.
• Ben je bekend met de SDG’s, met leerkrachtcompetenties duurzaamheid en met biomimicry.
• Heb je concrete les ideeën om op eenvoudige wijze buiten aan de slag te gaan.
• Heb je ideeën over implementatie van duurzaam onderwijs en een aantal nieuwe activiteiten in jouw organisatie

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de masterclass? Lees de infosheet.
Of neem contact op met André de Hamer, andredehamer@duurzamepabo.nl / 06-42211713