Initiatief om te komen tot een Europees netwerk ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’

De bijeenkomsten van het Pabo-Netwerk van Duurzame PABO inspireerden enkele leden, waaronder Erwin Groenenberg en Stella van der Wal-Maris (Marnix Academie) om te komen tot Joining efforts for the establishment of an EAPRIL Cloud ‘Education for Sustainability’.

Er wordt toegewerkt naar een Europees, of wellicht breder, staand netwerk van lerarenopleidingen die samen werk willen maken van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Duurzame PABO juicht deze ontwikkeling van harte toe! Lees ook dit startdocument (Engels, pdf).

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je contact opnemen met Stella van der Wal-Maris via s.vdwal@hsmarnix.nl.