HZ University of Applied Sciences

Missie

We leiden mensen op tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste professionals in een globaliserende werkomgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met en betrokkenheid van de (internationale) beroepspraktijk en partnerinstellingen. We dragen er (mede) zorg voor dat studenten zo hoog mogelijk gekwalificeerd worden.

Het onderwijs is kwalitatief hoogstaand, intensief en uitdagend. Het kleinschalig onderwijs stimuleert betrokkenheid en verbondenheid, waarin ieders talent tot ontwikkeling komt en iedere student gekend is in ‘de persoonlijke hogeschool’.

We zijn een zelfstandige kennisinstelling met een breed partnernetwerk. Via onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan duurzame vernieuwing van de samenleving en beroepspraktijk vanuit een regionale verankering en een internationale oriëntatie.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn belangrijk voor ons. Voor het eigen reflecteren en handelen en voor het denken en doen. Als HZ staan we voor:

  • Integriteit en respect
  • Vertrouwen en rekenschap
  • Samenwerken en kwaliteit

Instellingsplan 2013-2017

https://www.youtube.com/watch?v=zPJst2XxXBI&feature=emb_logo

Het instellingsplan draait om om zes strategische initiatieven voor een toekomstbestendige hogeschool. Bekijk het instellingsplan in de video.