Hogeschool Viaa/Educatieve Academie

Visie

Vanuit het perspectief van de student beschreven, betekent dit het volgende (verkort) weergegeven:

 • Je bent een professional die oog heeft voor de uniciteit van het kind, je collega en de wereld. In de klas ben je in staat om vanuit die eigenheid onderwijs te ontwerpen. Jij staat midden in de samenleving.
 • Je realiseert je dat je werkt in een zich veranderende context en hebt oog voor innovatie waar dit kan in de praktijk van alledag. Je stelt vragen.
 • Je groeit als persoonlijk professional in je persoonlijk meesterschap in samenwerking met kinderen, ouders, collega’s en overige betrokkenen voor een te realiseren uitkomst in een duurzame samenleving.
 • Je stem als lerende telt (vgl. student voice).

Leergebieden

 • Mens & Maatschappij
 • Mens & Natuur
 • Kunsteducatie
 • PPO-lijn

Projecten

 • Ontwikkeling nieuwe Associate Degree
 • Studium Generale
 • Lectoraat Goede Onderwijspraktijken
 • Lid netwerk Leren voor Morgen
 • Ondertekening Sustainable Development Goals-Charter
 • Oprichting werkgroep duurzaamheid

Toegevoegde waarde en opbrengst

 • Het creëren van een duurzame fysieke en immateriële gezonde leer- en leefomgeving voor studenten, docenten en partners.
 • Het werken in een duurzaam gebouw vanuit een duurzame instelling m.b.t. ons handelen als mens in relatie tot onze footprint en in relatie tot de ander(en).
 • Het bevorderen van bewustzijn dat we als deel van een gemeenschap onze bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Aandacht voor duurzaamheid

 • Het gebouw is volledig gerenoveerd van label G tot A-plus
 • Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en het gebruik van de fiets en OV wordt erg gestimuleerd.
 • In het curriculum is het werken vanuit de bedoeling van duurzaamheid binnen het oog hebben voor heel de schepping een belangrijk onderwerp.
 • Meedoen aan landelijke projecten zoals warme truiendag.

Tip

Werk in kleine stapjes op meerdere fronten tegelijk.

Wensen voor duurzaam onderwijs

 • Komen tot het predicaat duurzame pabo.
 • Duurzaamheid nog meer tot uitgangspunt maken van ons handelen; daarbij het stimuleren van Internationalisering @home.
 • Duurzaamheid nog meer tot integraal uitgangspunt maken bij de ontwikkeling van nieuwe curricula en projecten.
 • Dat samenwerking vanuit een interdisciplinair gedachtegoed (werken aan eco-systeem) nadrukkelijk invulling krijgt.